Dotseterretsept bilan rasmini ko'rish

Tarkibi:

1 ml quyidagilarni saqlaydi: faol modda: 20 mg dotsetaksel; yordamchi moddalar: polisorbat 80, suvsiz limon kislotasi, etanol.

Ta'sir etuvchi modda(XPN):

dotsetaksel

Preparatning savdo nomi:

Dotseter

Farmakalogik guruhi:

o‘smalarga qarshi vosita.

Dori shakli:

infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kontsentrat 20 mg/ml, 80 mg/ml

och-sariqdan jigar rang-sariq rangligacha bo‘lgan eritma.

o‘smalarga qarshi vosita.

L01CD02.

Sut bezi raki Dotsetaksel doksorubitsin va tsiklofosfamid bilan majmuada quyidagilari bo‘lgan patsiyentlarda ad’yuvant davolash uchun buyuriladi: limfa tugunlarini shikastlanishi bilan kechuvchi sut bezining operatsiya qilib bo‘ladigan raki;limfa tugunlarini shikastlanishisiz kechuvchi sut bezining operatsiya qilib bo‘ladigan raki. Limfa tugunlarini shikastlanishisiz kechuvchi sut bezining operatsiya qilib bo‘ladigan raki bo‘lgan patsiyentlarda, agar patsiyentda sut bezi rakining erta bosqichlarini birlamchi davolash uchun qabul qilingan halqaro mezonlarga mos keluvchi ximioterapiya o‘tkazish zarur bo‘lsa, ad’yuvant davolashni o‘tkazish kerak. Avval kasallik tufayli davolanmagan sut bezining mahalliy avj oluvchi yoki metastatik raki bo‘lgan patsiyentlarni davolash uchun dotsetaksel doksorubitsin bilan majmuada qo‘llanadi. Antratsiklin yoki alkillovchi preparatlarni o‘z ichiga olgan samarasiz tsitotoksik davolashdan keyin sut bezining mahalliy avj oluvchi yoki metastatik raki bo‘lgan patsiyentlarni davolash uchun dotsetaksel monoterapiyada buyuriladi. Avval metastazlar tufayli ximioterapiya olmagan o‘sma xujayralarining HER-2 ekspressiyasi yuqori bo‘lgan sut bezining metastatik raki bo‘lgan patsiyentlarni davolash uchun dotsetaksel trastuzumab bilan majmuada qo‘llanadi. Antratsiklinlarni o‘z ichiga olgan samarasiz ximioterapiyadan keyin sut bezining mahalliy avj oluvchi yoki metastatik raki bo‘lgan patsiyentlarni davolash uchun dotsetaksel kapetsitabin bilan majmuada buyuriladi. O‘pkaning mayda xujayrali bo‘lmagan raki Dotsetaksel samarasiz ximioterapiyadan keyin o‘pkaning mayda xujayrali bo‘lmagan mahalliy avj oluvchi yoki metastatik raki bo‘lgan patsiyentlarni davolash uchun buyuriladi. Agar avval ximioterapiya o‘tkazilmagan bo‘lsa, dotsetaksel tsisplatin bilan majmuada o‘pkaning mayda xujayrali bo‘lmagan operatsiya qilib bo‘lmaydigan, mahalliy avj oluvchi yoki metastatik raki bo‘lgan patsiyentlarni davolash uchun ko‘rsatilgan. Prostata bezi raki Dotsetaksel prednizon yoki prednizolon bilan majmuada prostata bezining gormonorefrakter metastatik raki bo‘lgan patsiyentlarni davolash uchun ko‘rsatilgan. Me’da adenokartsinomasi Dotsetaksel tsisplatin va 5-ftoruratsil bilan majmuada avval metastazlar tufayli ximioterapiya olmagan me’daning metastatik adenokartsinomasi, shu jumladan gastroezofageal soha adenokartsinomasi bo‘lgan patsiyentlarni davolash uchun buyuriladi. Bosh va bo‘yin raki Dotsetaksel tsisplatin va 5-ftoruratsil bilan majmuada bosh va bo‘yinning mahalliy avj oluvchi skvamoz-xujayrali kartsinomasini induktsion davolash uchun ko‘rsatilgan.

Dotsetakselni qo‘llash tsitotoksik ximioterapiyaga ixtisoslashtirilgan bo‘limlar bilan cheklanishi kerak. Dotsetakselni faqat o‘smalarga qarshi ximioterapiya o‘tkazishga kompetent terapevt kuzatuvi ostida qo‘llash kerak. Tavsiya etilgan dozalar. Sut bezi raki, o‘pkaning mayda xujayrali bo‘lmagan raki, me’da raki va bosh va bo‘yin rakini davolaganda 3 kun davomida sutkada 16 mg (masalan 8 mg kuniga ikki marta) deksametazon kabi peroral qo‘llash uchun kortikosteroidlar bilan premedikatsiya o‘tkazish mumkin (agar qarshi ko‘rsatmalar bo‘lmasa); birinchi dozani dotsetakselni birinchi marta yuborishdan 1 kun oldin qabul qilinadi (“Maxsus ko‘rsatmalar” bo‘limiga qarang). Dotsetaksel toksikligining gematologik ko‘rinishlari xavfini kamaytirish uchun granulotsitar koloniya-rag‘batlantiruvchi faktor (G-KRF) ni profilaktik qo‘llash mumkin. Prostata bezi rakini davolaganda prednizon yoki prednizolonni bir vaqtda qo‘llashni hisobga olib peroral deksametazon bilan tavsiya etilgan premedikatsiya tartibi 8 mg preparatni dotsetakselning birinchi infuziyasidan 12 soat, 3 soat va 1 soat oldin qabul qilishni o‘z ichiga oladi (“Maxsus ko‘rsatmalar” bo‘limiga qarang). Dotsetaksel har 3 haftada bir soat davomida infuzion yuboriladi. Sut bezi raki. Limfatik tugunlarni shikastlanishi bilan yoki usiz kechuvchi sut bezining operatsiya qilib bo‘ladigan rakini ad’yuvant davolaganda dotsetakselning tavsiya etilgan dozasi 75 mg/m2 ni tashkil qiladi, u har 3 haftada doksorubitsin (50 mg/m2) va tsiklofosfamid (500 mg/m2) qo‘llanilgandan 1 soatdan keyin yuboriladi, umumiy 6 tsikllar (shuningdek “Davolash vaqtida dozaga tuzatish kiritish” kichik bo‘limiga qarang). Sut bezining mahalliy avj oluvchi yoki metastatik raki bo‘lgan patsiyentlarni davolash uchun monoterapiya uchun dotsetakselning tavsiya etilgan dozasi 100 mg/m2 ni tashkil qiladi. Birinchi qator davolash sifatida 75 mg/m2 dotsetaksel doksorubitsin (50 mg/m2) bilan mamjuada qo‘llanadi. Trastuzumab (har hafta yuboriladigan) bilan majmuada dotsetaksel har 3 haftada 100 mg/m2 tavsiya etilgan dozada qo‘llanadi. Dotsetakselning asosiy tadqiqotida preparatning birinchi infuziyasi trastuzumabning birinchi dozasi yuborilgandan keyingi kuni o‘tkazilgan. Keyinchalik dotsetakselning dozalari, agar yuborilgan trastuzumab bemor tomonidan yaxshi o‘zlashtirilsa, trastuzumab infuziyasi yakunlanishi bilanoq buyurilgan. Kapetsitabin bilan majmuada dotsetakselhar 3 haftada 75 mg/m2 tavsiya etilgan dozada qo‘llanadi; bunda kapetsitabin 1250 mg/m2 dozada kuniga ikki marta (ovqatdan keyin ko‘pi bilan 30 minutdan keyin) 2 hafta davomida, keyinchalik 1 haftalik tanaffus bilan yuborilgan. O‘pkaning mayda xujayrali bo‘lmagan raki. Avval ximioterapiya olmagan o‘pkaning mayda xujayrali bo‘lmagan raki bo‘lgan patsiyentlarni davolaganda dotsetakselni 75 mg/m2dozada qo‘llash tavsiya etiladi, shundan so‘ng 30-60 minut davomida 75 mg/m2tsisplatin yuboriladi. Platina asosidagi ximioterapiya samarasiz bo‘lgan patsiyentlarni davolash uchun 75 mg/m2 dozada dotsetaksel bilan monoterapiya tavsiya etilgan. Prostata bezi raki. Dotsetakselning tavsiya etilgandozasi 75 mg/m2ni tashkil etadi. Bunda shuningdek 5 mg prednizon yoki prednizolon kuniga ikki marta peroral uzluksiz kurs bilan buyuriladi (“Farmakodinamikasi” bo‘limiga qarang). Me’da atsinokartsinomasi. Dotsetakselning tavsiya etilgan dozasi 75 mg/m2 ni tashkil etadi, u 1 soat davomida infuzion yuboriladi, undan keyin darhol 1-3 soat davomida 75 mg/m2 tsisplatin infuzion buyuriladi (ikkila preparat faqat tsiklning 1-chi kuni qo‘llanadi); tsisplatinni yuborish yakunlaganidan keyin darhol 5-ftoruratsil (sutkada 750 mg/m2) buyuriladi, u uzluksiz 5 sutka davom etadi. Bu tsikl har 3 haftada takrorlanadi. Bunda patsiyentlar tsisplatinni yuborish fonida antiemetik preparatlar bilan premedikatsiya va tegishli gidratatsiya (yetarli miqdorda suyuqlik qabul qilish) olishlari kerak. Ximioterapiyaning toksikligining gematologik ko‘rinishlari xavfini kamaytirish uchun G-KRF ni profilaktik qo‘llash kerak (“Davolash vaqtida dozaga tuzatish kiritish” kichik bo‘limiga qarang). Bosh va bo‘yin raki. Patsiyentlar antiemetik preparatlar bilan premedikatsiya va tegishli gidratatsiya (yetarli miqdorda suyuqlik qabul qilish) olishlari kerak.Ximioterapiyaning toksikligining gematologik ko‘rinishlari xavfini kamaytirish uchun G-KRF ni profilaktik qo‘llash mumkin. TAX 323 va TAX 324 klinik tadqiqotlarda dotsetaksel buyurilgan guruh tarkibida ishtirok etgan barcha patsiyentlar profilaktika maqsadida antibiotiklar qabul qilishgan. Induktsion ximioterapiya, undan keyin nur bilan davolash buyuriladi (TAX 323 tadqiqotiga muvofiq). Bosh va bo‘yinning operatsiya qilib bo‘lmaydigan mahalliy avj oluvchi skvamoz-xujayrali kartsinomasini (BBSXK) induktsion ximioterapiyasi uchun dotsetakselning tavsiya etilgan dozasi 75 mg/m2 ni tashkil qiladi, u 1 soat davomida infuzion yuboriladi, undan keyin tsiklning 1-chi kuni 75 mg/m2tsisplatin 1-3 soat davomida infuzion buyuriladi; tsisplatinni yuborish yakunlanishi bilan darhol 5-ftoruratsil (sutkada 750 mg/m2) infuziyasi boshlanadi, u uzluksiz 5 kun davom etadi. Bunday tartibda bu preparatlar har 3 haftada 4 tsikl davomida buyuriladi. Ximioterapiyadan keyin patsiyentlar nur bilan davolashni olishlari kerak.Induktsion ximioterapiya, undan keyin ximioradioterapiya buyuriladi (TAX 324 tadqiqot ma’lumotlariga muvofiq). Mahalliy avj oluvchi BBSXK ni (texnik rezektsiya qilib bo‘lmaydigan, jarroxlik yo‘li bilan davolash ehtimoli past yoki a’zoni saqlab qolish bilan yondoshish talab etiladigan) induktsion ximioterapiya uchun dotsetakselning tavsiya etilgan dozasi 75 mg/m2 ni tashkil qiladi, undan keyin tsiklning 1-chi kuni 100 mg/m2 tsisplatin0,5-3 soat davomida infuzion buyuriladi; tsisplatinni yuborish yakunlanishi bilan darhol 5-ftoruratsil (sutkada 1000 mg/m2) infuziyasi boshlanadi, u uzluksiz 4 kun davom etadi.Bunday tartibda bu preparatlar har 3 haftada 5 tsikl davomida buyuriladi. Ximioterapiyadan keyin patsiyentlar ximioradioterapiya olishlari kerak.

Barcha ko‘rsatmalar uchun preparatning xavfsizligi profilining umumlashtirilgan ma’lumotlari. Ehtimol dotsetakselni qo‘llash bilan bog‘liq deb baholangan nojo‘ya reaktsiyalar haqidagi ma’lumotlar quyidagi patsiyentlar ishtirokida o‘tkazilgan tadqiqotlardan olingan: 100 mg/m2 va 75 mg/m2 dozalarda dotsetakselni monoterapiya sifatida qabul qilgan muvofiq ravishda 1312 va 121 nafar patsiyentlar;Dotsetakselni doksorubitsin bilan majmuada qabul qilgan 258 nafar patsiyentlar;Dotsetakselni tsisplatin bilan majmuada qabul qilgan 406 nafar patsiyentlar;Dotsetakselni trastuzumab bilan majmuada qabul qilgan 92 nafar patsiyentlar;Dotsetakselni kapetsitabin bilan majmuada qabul qilgan 255 nafar patsiyentlar;Dotsetakselni prednizon yoki prednizolon bilan majmuada qabul qilgan 332 nafar patsiyentlar (davolash bilan bog‘liq klinik ahamiyatli nojo‘ya reaktsiyalar keltirilgan);Dotsetakselni doksorubitsin va tsiklofosfamid bilan majmuada qabul qilgan 1276 nafar (744 va 532 nafar patsiyentlar muvofiq ravishda TAX 316 va GEICAM 9805 tadqiqotlarida) patsiyentlar (davolash bilan bog‘liq klinik ahamiyatli nojo‘ya reaktsiyalar keltirilgan);Dotsetakselni tsisplatin va 5-ftoruratsil bilan majmuada qabul qilgan me’da adenokartsinomasi bo‘lgan 300 nafar (221 nafar patsiyentlar preparatning klinik tadqiqotlarining III fazasi qismida va 79 nafar patsiyentlar II fazasi qismida) patsiyentlar (davolash bilan bog‘liq klinik ahamiyatli nojo‘ya reaktsiyalar keltirilgan);Dotsetakselni tsisplatin va 5-ftoruratsil bilan majmuada qabul qilgan bosh va bo‘yin raki bo‘lgan 174 va 251 nafar patsiyentlar (davolash bilan bog‘liq klinik ahamiyatli nojo‘ya reaktsiyalar keltirilgan). Bu reaktsiyalar Kanadaning Milliy onkologik institutining toksiklikning umumiy mezonlari [National Cancer Institute, NCI] (3 yaqqollik darajasi= G3; 3-4 yaqqollik darajasi = G3/4; 4 yaqqollik darajasi = G4), nojo‘ya reaktsiyalar terminlar lug‘ati uchun kodlashtirish simvollari (COSTART) va normativ-huquqiy faoliyatning Tibbiy lug‘ati terminlari yordamida ta’riflangan. Nojo‘ya samaralar rivojlanishi tez-tezligi quyidagicha aniqlangan: juda tez-tez (>1/10), tez-tez (>1/100 va <1/10), tez-tez emas (>1/1000 va <1/100), kam hollarda (>1/10 000 va <1/1000), juda kam hollarda (<1/10 000), tez-tezligi noma’lum (mavjud ma’lumotlar asosida baholab bo‘lmaydi). Har bir guruh tarkibida nojo‘ya samaralar jiddiyligini kamayishi tartibida keltirilgan. Dotsetaksel bilan monoterapiya fonida ko‘pincha yuzaga kelgan nojo‘ya reaktsiyalar: neytropeniya (qaytuvchan va nokumulyativ xarakterga ega; qonda neytrofillar sonini kamayishining o‘rtacha cho‘qqisi 7-chi sutkada kuzatiladi; og‘ir neytropeniyaning (<500 xujayra/mm3) davomiyligi 7 kunni tashkil qiladi), anemiya, alopetsiya, ko‘ngil aynishi, qusish, stomatit, diareya, asteniya. Dotsetakselni qo‘llash bilan bog‘liq nojo‘ya ko‘rinishlarning yaqqolligi preparatni ximioterapiya uchun boshqa vositalar bilan majmuada qo‘llaganda oshishi mumkin. Dotsetakselni trastuzumab bilan majmuada qo‘llaganda nojo‘ya samaralar (har qanday darajadagi) ≥10% patsiyentlarda kuzatilgan. Dotsetaksel bilan monoterapiyaga nisbatan bunday majmua jiddiy nojo‘ya samaralar tez-tezligini (31% ga nisbatan 40%) va IV darajadagi nojo‘ya samaralar tez-tezligini (23% ga nisbatan 23%) oshirgan. Dotsetakselni qo‘llaganda ko‘pincha quyida ta’riflangan nojo‘ya reaktsiyalar kuzatilgan: Immun tizimi tomonidan buzilishlar. O‘ta yuqori sezuvchanlik reaktsiyalari odatda dotsetaksel infuziyasi boshlanganidan keyin bir necha minut davomida rivojlangan va og‘irlik darajasi bo‘yicha yengildan to o‘rtacha darajagacha o‘zgargan. Ko‘pincha terini qizarishi, toshma (teri qichishish bilan yoki usiz), ko‘krakda qisilish hissi, belda og‘riq, hansirash, isitma yoki qaltirash kabi simptomlar haqida xabar berilgan. Og‘ir nojo‘ya reaktsiyalar arterial gipotenziya va/yoki bronxospazm yoki tarqalgan toshma/eritema ko‘rinishida namoyon bo‘lgan (“Maxsus ko‘rsatmalar” bo‘limiga qarang). Nerv tizimi tomonidan buzilishlar. Og‘ir periferik neyrotoksik reaktsiyalarni rivojlanishi preparatning dozasini kamaytirishni talab etadi (“Qo‘llash usuli va dozalari” va “Nojo‘ya ta’sirlari” bo‘limlariga qarang). Yengil va o‘rtacha darajadagi neyrosensor reaktsiyalar ko‘rinishlari paresteziya, dizesteziya yoki og‘riq hislari, shu jumladan achishish hissini o‘z ichiga olgan. Neyromotor reaktsiyalar umumiy xolsizlik bilan namoyon bo‘lgan. Teri va teri osti kletchatkasi tomonidan buzilishlar. Odatda og‘irlik darajasi yengil yoki o‘rtacha bo‘lgan teri tomonidan qaytuvchan reaktsiyalar kuzatilgan. Bu reaktsiyalar toshma, shu jumladan pashja va qo‘l kaftlaridagi chegaralangan (shu jumladan kaft-panja sindromi), shuningdek qo‘llarda, yuzda yoki ko‘krak qafasida namoyon bo‘lgan, ular ko‘pincha qichishish bilan kechgan. Ko‘pincha toshma dotsetaksel infuziyasidan keyin bir hafta davomida namoyon bo‘lgan. Og‘ir ko‘rinishlar, masalan ayrim hollarda davolashni vaqtincha to‘xtatish yoki dotsetakselni to‘liq bekor qilishga olib keluvchi keyinchalik epiteliy deskvamatsiyasi bilan kechuvchi toshma kam hollarda namoyon bo‘lgan (“Qo‘llash usuli va dozalari” va “Maxsus ko‘rsatmalar” bo‘limlariga qarang). Tirnoqlarning jiddiy shikastlanishi pipo- yoki giperpigmentatsiya, ayrim hollarda – og‘riq va onixolizis bilan namoyon bo‘lgan. Umumiy buzilishlar va yuborish joyidagi reaktsiyalar. Preparatni yuborish joyidagi reaktsiyalar asosan yengil bo‘lgan va giperpigmentatsiya, yallig‘lanish, qizarish yoki terini qurishi, flebit yoki qon quyilishi va preparat infuziyasi amalga oshirilgan venani shishi bilan namoyon bo‘lgan. Organizmda suyuqlikni tutilishi holatlari periferik shishlar, kam hollarda plevral yoki perikardial suyuqlikni to‘planishi, astsit va tana vaznini oshishi kabi ko‘rinishlar bilan namoyon bo‘lgan. Periferik shishlar ko‘pincha oyoqlardan boshlangan va tana vaznini 3 kg va undan ko‘proqqa oshishiga olib keluvchi tarqalgan xarakterga ega bo‘lgan. Suyuqlikni tutilishi, bu nojo‘ya ko‘rinish rivojlanishi tez-tezligi yuzasidan ham, uning yaqqollik darajasi yuzasidan ham kumulyativ xarakterga ega (“Maxsus ko‘rsatmalar” bo‘limiga qarang). 2 jadval. 100 mg/m2 dozada dotsetaksel preparatini monoterapiya sifatida qo‘llanilganda sut bezining raki bo‘lgan patsiyentlarda qayd etilgan nojo‘ya reaktsiyalar

Ta’sir etuvchi moddaga yoki yordamchi moddalardan birontasiga o‘ta yuqori sezuvchanlik. Neytrofillarning dastlabki darajasi <1500 xujayra/mm3. Jigar funktsiyasini og‘ir buzilishlarida qo‘llash mumkin emas. Shuningdek dotsetaksel bilan majmuada qo‘llanadigan boshqa dori vositalarini qo‘llash mumkin bo‘lmagan holatlarni ham e’tiborga olish kerak.

Invitrosharoitdagi tadqiqotlar tsiklosporin, terfenadin, ketokonazol, eritromitsin va troleandomitsin kabi tsitoxrom R450 induktsiya qiluvchi, uni ingibitsiya qiluvchi yoki uning ta’sirida metabolizmga uchraydigan (shu orqali uning raqobatli ingibitsiya qilishiga olib kelishi mumkin) preparatlarni bir vaqtda qo‘llaganda dotsetakselning metabolizmi o‘zgarishi mumkinligini namoyish qilgan. Shuning uchun klinik ahamiyatli o‘zaro ta’sirlar xavfini hisobga olib, bu dori vositalarini bir vaqtda qabul qilishga ehtiyotkorlik bilan yondoshish kerak. CYP3A4 ingibitorlari bilan majmuaviy qo‘llaganda uning metabolizmi pasayishi oqibatida dotsetakselning nojo‘ya reaktsiyalari tez-tezligi oshishi mumkin. Agar dotsetakselni CYP3A4 ning kuchli ingibitorlari (masalan, ketokonazol, itrakonazol, klaritromitsin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, telitromitsin va vorikonazol) bilan birga qo‘llash zarur bo‘lsa, CYP3A4 ning kuchli ingibitorlari bilan davolash vaqtida sinchkovlik bilan klinik kuzatish va dotsetakselning dozasiga tuzatish kiritish tavsiya etiladi (“Maxsus ko‘rsatmalar” bo‘limiga qarang). 7 nafar patsiyentlar ishtirokidagi farmakokinetik tadqiqotda dotsetakselni CYP3A4 ning kuchli ingibitori ketokonazol bilan bir vaqtda qo‘llash dotsetakselning klirensini 49% ga pasayishiga olib kelishini namoyish qilgan. Prednizonni qo‘llash fonida dotsetakselning farmakokinetikasi prostata bezining metastatik raki bo‘lgan patsiyentlarda o‘rganilgan. Dotsetaksel CYP3A4 fermenti tomonidan metabolizmga uchraydi, prednizon esa CYP3A4 fermentining induktori bo‘lib hisoblanadi. Prednizonni dotsetakselning farmakokinetikasiga statistik ahamiyatli ta’siri kuzatilmagan. Dotsetaksel plazma oqsillari bilan ahamiyatli darajada (>95%) bog‘lanadi. Garchi bu preparatni boshqa dori vositalari bilan bir vaqtda qo‘llaganda kuzatilishi mumkin bo‘lgan o‘zaro ta’sirlar invivo sharoitda o‘rganilmagan bo‘lsada, invitrosharoitdagi tadqiqotlar plazma oqsillari bilan yuqori darajada bog‘lanadigan preparatlar (eritromitsin, difengidramin, propranolol, propafenon, fenitoin, salitsilatlar, sulfametoksazol va natriy valproati kabi) dotsetakselni plazma oqsillari bilan bog‘lanishini yomonlashtirmagan. Bundan tashqari, deksametazon ham dotsetakselni plazma oqsillari bilan bog‘lanishini yomonlashtirmagan. Dotsetaksel digitoksinning plazma oqsillari bilan bog‘lanishiga ta’sir ko‘rsatmaydi. Dotsetaksel, doksorubitsin va tsiklofosfamid bir vaqtda buyurilganda, bu preparatlarning farmakokinetikasi o‘zgarmagan. Dotsetaksel va karboplatin o‘rtasida o‘zaro ta’sir bo‘lishi mumkinligini taxmin qilish imkonini beruvchi nazoratlanmagan bitta tadqiqot natijalari bo‘yicha olingan cheklangan ma’lumotlar bor. Bu preparatlarning majmualari qo‘llanilganda karboplatinning klirensi avval o‘tkazilgan tadqiqotlarda karboplatin bilan mototerapiya o‘tkazish fonida aniqlangan ko‘rsatkichga nisbatan taxminan 50% ga yuqori bo‘lgan.

Sut bezi raki yoki o‘pkaning mayda xujayrali bo‘lmagan raki bo‘lgan patsiyentlarda qarshi ko‘rsatmalar bo‘lmaganida deksametazon sutkada 16 mg (masalan 8 mg kuniga ikki marta) dotsetakselni buyurishdan 1 kun oldin boshlab 3 kun davomida kabi peroral qo‘llash uchun kortikosteroidlar bilan premedikatsiya organizmda suyuqlikni tutilishi va o‘ta yuqori sezuvchanlik reaktsiyasini rivojlanish tez-tezligi va yaqqolligini kamaytirishi mumkin. Prostata bezi raki bo‘lgan patsiyentlarda premedikatsiya 8 mg dotsetakselni infuziyasini boshlashdan oldin 12 soat, 3 soat va 1 soat oldin peroral deksametazon preparati bilan amalga oshiriladi. Preparatni qo‘llaganda gematologik o‘zgarishlar. Dotsetaksel bilan davolaganda eng ko‘p uchraydigan nojo‘ya reaktsiya – neytropeniyadir. Neytrofillarning eng past darajalari davolashning o‘rtacha 7-kuni kuzatilgan, lekin neytropeniyaning cho‘qqisiga erishish vaqti avval o‘smalarga qarshi davolashni bir necha marta olgan patsiyentlarda qisqaroq bo‘lishi mumkin. Dotsetaksel qabul qilayotgan barcha patsiyentlarda periferik qon manzarasini sinchkovlik bilan monitoringini olib borish kerak. Dotsetakselni faqatgina avvalgi tsikl tugaganidan keyin neytrofillarni soni ≥1500 kletok/ml3 gacha tiklangandan keyin takroran yuborish mumkin. Agar dotsetaksel bilan davolash fonida og‘ir neytropeniya (7 kun davomida yoki undan ko‘proq <500 xujayra/ml3) rivojlansa, ximioterapiyaning keyingi tsiklida preparatning dozasini kamaytirish yoki tegishli simptomatik davolashni qo‘llash kerak. Dotsetaksel, tsisplatin va 5-ftoruratsil (TCF) bilan majmuaviy davolangan patsiyentlarda, agar G-KRF qo‘llanilsa febril neytropeniya va neytropenik infektsiyalar kamroq rivojlangan. TCF davolanayotgan patsiyentlar asoratlangan neytropeniya (febril neytropeniya, davomli neytropeniya yoki neytropenik infektsiyalar) xavfini kamaytirish uchun profilaktik ravishda G-KRF qabul qilishlari kerak. TCF davolanayotgan patsiyentlar sinchkovlik bilan kuzatuv ostida bo‘lishlari kerak (“Qo‘llash usuli va dozalari” va “Nojo‘ya ta’sirlari” bo‘limlariga qarang). Dotsetakselni doksorubitsin va tsiklofosfamid bilan majmuada (TAS) qabul qilgan patsiyentlarda, agar bemorlarda G-KRF bilan birlamchi profilaktika o‘tkazilgan bo‘lsa, febril neytropeniya va/yoki neytropenik infektsiyalar kamroq yuzaga kelgan. Sut bezi raki tufayli TAS ad’yuvant davolanayotgan patsiyentlar uchun asoratlangan neytropeniya (febril neytropeniya, davomli neytropeniya yoki neytropenik infektsiyalar) xavfini kamaytirish uchun G-KRF birlamchi profilaktikasi imkoniyatini ko‘rib chiqish maqsadga muvofiq. TAS sxemasi bo‘yicha davolanayotgan patsiyentlar sinchkovlik bilan kuzatuv ostida bo‘lishlari kerak (“Qo‘llash usuli va dozalari” va “Nojo‘ya ta’sirlari” bo‘limlariga qarang). O‘ta yuqori sezuvchanlik reaktsiyalari. Ayniqsa birinchi va ikkinchi infuziya vaqtida kuzatilishi mumkin bo‘lgan o‘ta yuqori sezuvchanlik reaktsiyalari yuzasidan patsiyentlarning holatini sinchkovlik bilan nazorat qilish kerak. Dotsetaksel infuziyasini boshlagandan keyin hatto birinchi minutlarda o‘ta yuqori sezuvchanlik reaktsiyalari rivojlanishi mumkin, shuning uchun arterial gipotenziya va bronxospazmni davolash uchun barcha zarur vositalarga ega bo‘lish kerak. Teri tomonidan qizarish yoki chegaralangan reaktsiyalar kabi ahamiyatsiz simptomlar bilan kechuvchi o‘ta yuqori sezuvchanlik reaktsiyasi davolashni to‘xtatishni talab etmaydi. Yaqqol arterial gipotenziya, bronxospazm yoki tarqalgan toshma/eritema yoki juda kam hollarda o‘lim bilan yakunlanuvchi anafilaksiya dotsetaksel bilan davolashni darhol to‘xtatishni va tegishli davolashni o‘tkazishni talab etadi. O‘ta yuqori sezuvchanlikning og‘ir reaktsiyalari kuzatilgan patsiyentlarda dotsetakselni takroran qo‘llash mumkin emas. Teri tomonidan reaktsiyalar. Shish va keyinchalik epiteliy deskvamatsiyasi bilan kechuvchi qo‘l-oyoq terisi (kaft va panja) da chegaralangan eritema rivojlanishi holatlari kuzatilgan. Shuningdek og‘ir simptomlar, masalan keyinchalik epiteliy deskvamatsiyasi bilan kechuvchi tarqalgan teri toshmasi haqida ham xabar berilgan, ular dotsetaksel bilan davolashni vaqtincha to‘xtiashni yoki preparatni to‘liq bekor qilishni talab etgan. Organizmda suyuqlikni tutilishi. Organizmda suyuqlikni ahamiyatli tulishi, masalan plevral, perikardial suyuqlik to‘planishi va astsit ko‘rinida tutilishi kuzatiladigan patsiyentlarning holatini sinchkovlik bilan nazorat qilish kerak. Respirator buzilishlar. O‘limga olib kelishi mumkin bo‘lgan o‘tkir respirator distress-sindrom, interstitsial pnevmoniya/pnevmonit, o‘pkaning interstitsial kasalligi, o‘pka fibrozi va nafas yetishmovchiligi holatlari haqida xabar berilgan. Yondosh nur bilan davolangan patsiyentlarda nur oqibatidagi pnevmonit holatlari kuzatilgan. O‘pka tomonidan yangi simptomlar paydo bo‘lganda yoki mavjud simptomlar kuchayganida patsiyentni sinchkovlik bilan kuzatish, shoshilinch tekshirish va tegishli davolashni o‘tkazish kerak. Diagnozni aniqlamaguncha dotsetaksel bilan davolashni to‘xtatish tavsiya etiladi. Tutib turuvchi davolash vositalarini erta qo‘llash patsiyentning holatini yaxshilanishiga yordam berishi mumkin. Dotsetaksel bilan davolashni takroran boshlash foydasini sinchkovlik bilan baholash kerak. Jigar funktsiyasini buzilishi bo‘lgan patsiyentlar. 100 mg/m2 dotsetaksel bilan monoterapiya fonida transaminazalar (ALT va/yoki AST) darajasini NYUCh ga nisbatan 1,5 marta va ishqoriy fosfotaza darajasini NYUCh ga nisbatan 2,5 martadan ko‘proqqa oshishi aniqlangan patsiyentlarda preparatning toksik ta’siri, shu jumladan sepsis va me’da-ichakdan qon ketishi, shuningdek febril neytropeniya, infektsiyalar, trombotsitopeniya, stomatit va asteniya oqibatida o‘lim holatlari kabi og‘ir nojo‘ya reaktsiyalar rivojlanishi xavfi yuqori bo‘ladi. Shuning uchun jigar fermentlarining darajasi oshgan patsiyentlar uchun dotsetakselning tavsiya etilgan dozasi 75 mg/m2 ni tashkil qiladi; davolashni boshlashdan oldin va ximioterapiyaning har bir yangi tsiklidan oldin jigar fermentlari darajasini aniqlash kerak. Ishqoriy fosfotaza darajasini NYUCh ga nisbatan 6 martadan ko‘proqqa oshishi bilan kechuvchi zardobda bilirubin (>NYUCh) va/yoki ALT va AST darajasini NYUCh ga nisbatan 3,5 martadan ko‘proqqa oshishi kuzatilgan patsiyentlar uchun dozani kamaytirish tavsiya etilmaydi, lekin umuman olganda, agar juda zarur bo‘lmasa dotsetakselni qo‘llash mumkin emas. Me’da adenokartsinomasi bo‘lgan bemorlarda dotsetakselni tsisplatin va 5-ftoruratsil bilan majmuada qo‘llash bo‘yicha o‘tkazilgan asosiy tayanch klinik tadqiqotda patsiyentlarni tadqiqotga kiritmaslik mezonlaridan biri bo‘lib ALT va/yoki AST darajasini NYUCh ga nisbatan 1,5 martadan ko‘proqqa, ishqoriy fosfotaza – NYUCh ga nisbatan 2,5 martadan ko‘proqqa, bilirubin – NYUCh dan oshishi hisoblangan; shunday qilib, bunday patsiyentlarda dotsetakselning dozasini kamaytirish tavsiya etilmaydi. Jigar funktsiyasining buzilishlari bo‘lgan patsiyentlarda dotsetakselni boshqa ko‘rsatmalarda majmuaviy qo‘llash haqida ma’lumotlar yo‘q. Buyrak funktsiyasini buzilishi bo‘lgan patsiyentlar. Buyrak funktsiyasini og‘ir buzilishlari bo‘lgan patsiyentlarni dotsetaksel bilan davolash haqida ma’lumotlar yo‘q. Neyrotoksiklik. Jiddiy periferik neyrotoksiklikni yuzaga kelishi preparatning dozasini kamaytirishni talab etadi (“Qo‘llash usuli va dozalari” bo‘limlariga qarang). Kardiotoksiklik. Dotsetakselni trastuzumab bilan birga qabul qilgan patsiyentlarda, ayniqsa agar avvalgi ximioterapiya kurslarida antratsiklinlar (doksorubitsin yoki epirubitsin) qo‘llanilgan bo‘lsa, yurak yetishmovchiligi rivojlanishi holatlari kuzatilgan. Bunday yurak yetishmovchiligi o‘rtacha yoki og‘ir darajada bo‘lishi va o‘limning yuqori xavfi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Agar dotsetakselni trastuzumab bilan majmuada qo‘llash zarurati bo‘lsa, davolashni boshlashdan oldin patsiyentning yurak-qon tomir tizimi holatini baholash kerak. Bu preparatlar bilan davolash vaqtida yurak funktsiyasini muntazam (masalan har 3 oyda) nazorat qilish kerak, bu kardial disfunktsiya rivojlanishi mumkin bo‘lgan patsiyentlarni aniqlashga yordam beradi. Ko‘rish a’zosi tomonidan buzilishlar. Dotsetaksel qabul qilgan patsiyentlarda makulaning kistoz shish (MKSH) holatlari kuzatilgan. Ko‘rishni buzilishi bo‘lgan patsiyentlarda shoshilinch va to‘liq oftalmologik tekshiruv o‘tkazishlari kerak. MKSH aniqlangan hollarda dotsetakselni bekor qilish va tegishli davolashni boshlash kerak (“Nojo‘ya ta’sirlari” bo‘limiga qarang). Boshqa ogohlantirishlar. Davolashning butun davrida (erkaklar uchun ham, ayollar uchun ham) va u to‘xtatilgandan keyin kamida 6 oy davomida (faqat erkaklar) kontratseptsiya usullaridan foydalanish kerak (“Homiladorlik yoki emizish davrida qo‘llanishi” bo‘limiga qarang). Dotsetakselni CYP3A4 kuchli ingibitolari (masalan ketokonazol, itrakonazol, klaritromitsin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, telitromitsin va vorikonazol) bilan bir vaqtda qo‘llashdan saqlanish kerak (“Dorilarning o‘zaro ta’siri” bo‘lmiga qarang).

Homiladorlik vaqtida dotsetakselni qo‘llash haqidagi ma’lumotlar yo‘q. Quyonlarda va kalamushlarda dotsetaksel embriotoksik va fetotoksik ta’sir namoyon qilgan; bundan tashqari kalamushlarda preparatni qo‘llash fertillikni pasayishiga olib kelgan. Boshqa tsitotoksik dori vositalari kabi dotsetaksel homilador ayollarda qo‘llanilganida homilaga zararli ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shuning uchun qat’iy ko‘rsatmalar bo‘lgan holatlardan tashqari, homiladorlik vaqtida dotsetakselni buyurish mumkin emas. Dotsetaksel qabul qilayotgan reproduktiv yoshdagi ayollar homilador bo‘lishdan saqlanishlari va homiladorlik yuz berganda darhol shifokoriga xabar berishlari kerak. Davolashning butun davri davomida kontratseptsiyaning samarali usullaridan foydalanish kerak. Dotsetaksel lipofil modda bo‘lib hisoblanadi, lekin ko‘krak sutiga o‘tishi noma’lum. Shunday qilib, emizikli chaqaloqlarda nojo‘ya samaralar rivojlanishi mumkinligini e’tiborga olib, dotsetaksel bilan davolash kursi davomida emizishni to‘xtatish kerak. Fertillik Klinik oldi tadqiqotlarda dotsetaksel genotoksik ta’sir namoyon qilgan va erkak jinsdagi subyektlarning fertilligiga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan. Shuning uchun dotsetaksel qabul qilayotgan erkaklarga davolash vaqtida va u to‘xtatilgandan keyin 6 oy davomida kontratseptsiyaning tegishli usullaridan foydalanish va davolashni boshlashdan oldin spermani konservatsiyasi yuzasidan maslahat uchun murojaat etish tavsiya etiladi. Avtotrasportni yoki boshqa mexanizmlarni boshqarganda reaktsiya tezligiga ta’sir qilish qobiliyati Avtotransport vositalarini boshqarganda yoki mexanizmlar bilan ishlaganda reaktsiya tezligiga ta’sir qilish qobiliyatini o‘rganish yuzasidan maxsus tadqiqotlar o‘tkazilmagan. Preparatning tarkibiga kiruvchi etanol patsiyentlarning avtotransportni boshqarish yoki mexanizmlar bilan ishlash qobiliyatini izdan chiqarishi mumkin. Preparat bolalar ololmaydigan joyda saqlansin va yaroqlilik muddati o‘tgach qo‘llanilmasin.

25°S dan yuqori bo‘lmagan haroratda, yorug‘likdan himoyalash maqsadida original o‘ramida saqlansin.

Dotsetaksel dozasini oshirib yuborganda spetsifik antidoti noma’lum. Dozani oshirib yuborganda patsiyentni ixtisoslashtirilgan bo‘limga o‘tkazish va hayotiy muhim funktsiyalari ko‘rsatkichlarini sinchkovlik bilan nazorat qilish kerak. Doza oshirib yuborilganda nojo‘ya samaralar kuchayishi mumkin. Dozani oshirib yuborganda asosiy kutiladigan asorat bo‘lib suyak ko‘migi faoliyatini susayishi, periferik neyrotoksik buzilishlar va shilliq qavatlarni yallig‘lanishi hisoblanadi. Dozani oshirib yuborilishi aniqlangandan keyin patsiyent iloji boricha terapevtik dozada G-KRF qabul qilishi kerak. Zarurati bo‘lganida qo‘shimcha simptomatik choralar ko‘rish kerak.

Retsept bo‘yicha

1 ml (20 mg) yoki 4 ml (80 mg) dan flakonlarda, 1 flakondan karton qutida.

2 yil. Yakuniy suyultirilgandan keyin 2-25°S haroratda PVX dan tayyorlanmagan qopchalarda saqlanganida yaroqlilik muddati 6 soatni tashkil qiladi. Infuzion eritmani 2-8°S haroratda PVX dan tayyorlanmagan qopchalarda saqlanganida yaroqlilik muddati 48 soatni tashkil qiladi.