Dotsetaksel Kelun Kazfarmretsept bilan rasmini ko'rish

Tarkibi:

infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kontsentrat 20 mg/1 ml yoki 80 mg/4ml 1 ml kontsentrat (bir flakon) quyidagilarni saqlaydi: faol modda: suvsiz dotsetaksel 20 mg (20 mg/1 ml) yordamchi moddalar: suvsiz limon kislotasi, suvsiz etanol, polisorbat 80 4 ml kontsentrat (bir flakon) quyidagilarni saqlaydi: faol modda: suvsiz dotsetaksel 80 mg (80 mg/4 ml) yordamchi moddalar: suvsiz limon kislotasi, suvsiz etanol, polisorbat 80

Ta'sir etuvchi modda(XPN):

dotsetaksel

Preparatning savdo nomi:

Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm

Farmakalogik guruhi:

o‘smalarga qarshi vositalar.

Dori shakli:

infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kontsentrat 20 mg/1 ml yoki 80 mg/4ml 1 ml kontsentrat (bir flakon) quyidagilarni saqlaydi: faol modda: suvsiz dotsetaksel 20 mg (20 mg/1 ml) yordamchi moddalar: suvsiz limon kislotasi, suvsiz etanol, polisorbat 80 4 ml kontsentrat (bir flakon) quyidagilarni saqlaydi: faol modda: suvsiz dotsetaksel 80 mg (80 mg/4 ml) yordamchi moddalar: suvsiz limon kislotasi, suvsiz etanol, polisorbat 80

rangsiz yoki och sariq rangli suyuqlik

o‘smalarga qarshi vositalar.

L01CD02

So‘rilishi Dotsetakselning kinetikasi dozaga bog‘liq emas va yarim chiqarilish davri α, β va γ bosqichli uch kompartamentli farmakokinetik modeldan iborat bo‘lib, ular mos ravishda, 4 minut, 36 minut va 11,1 soatga teng. Oxirgi bosqichi dotsetakselni periferik kompartamentdan nisbatan sekin chiqarilishi bilan bog‘liq. Taqsimlanishi Preparat 100 mg/m2 dozada bir soat davomida infuziya qilinganidan so‘ng plazmada 3,7 mkg/ml ga teng bo‘lgan o‘rtacha maksimal kontsentratsiyaga, va shunga mos 4,6 soat.mkg/ml ga teng bo‘lgan egri chiziq ostidagi maydonga (AUC) erishilgan. To‘yinish bosqichida umumiy klirensi va taqsimlanish hajmining o‘rtacha ko‘rsatkichlari, mos ravishda, soatiga 21 l/m2 va 113 l ni tashkil qilgan. Umumiy klirens ko‘rsatkichi bo‘yicha shaxslar orasidagi o‘zgarish taxminan 50% ni tashkil qilgan. Dotsetaksel 95% dan ko‘proq plazma oqsillari bilan bog‘lanadi. Chiqarilishi Tsitoxrom R450 ta’sirida tert-butil-efir guruhiga oksidlanganidan so‘ng dotsetaksel siydik va axlat massalari bilan 7 kun davomida chiqarilgan, ularda yuborilgan radiofaol dotsetaksel (14S-dotsetaksel) ning muvofiq 6% va 75% aniqlangan. Axlat massalarida aniqlangan radioaktiv dotsetakselning taxminan 80% birinchi 48 soatda yagona asosiy faol bo‘lmagan metaboliti va 3 ikkinchi darajali faol bo‘lmagan metabolitlari, shuningdek, juda kichik miqdorlarda o‘zgarmagan dori vositasi ko‘rinishida chiqarilgan.

sut bezining raki Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm doksorubitsin va tsiklofosfamid bilan majmuada limfa tugunlari shikastlangan sut bezining operatsiya qilish mumkin bo‘lgan raki bo‘lgan bemorlarni ad’yuvant davolash uchun mo‘ljallangan. Limfa tugunlari shikastlanmagan sut bezining operatsiya qilish mumkin bo‘lgan raki bo‘lgan bemorlarni ad’yuvant davolashni faqat sut bezi rakini erta bosqichlarida birlamchi davolashni xalqaro mezonlariga muvofiq ximioterapiya olishlari mumkin. Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm doksorubitsin bilan majmuada sut bezining mahalliy tarqalgan yoki metastatik raki bo‘lgan, ilgari bu holat bo‘yicha tsitotoksik davolanmagan bemorlarni davolash uchun mo‘ljallangan. Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm sut bezining mahalliy tarqalgan yoki metastatik raki bo‘lgan bemorlarni tsitotoksik davolash samarasiz bo‘lgandan keyin davolash uchun mo‘ljallangan. Ilgari o‘tkazilgan kimyoviy davolash o‘z ichiga antratsiklin yoki alkillovchi preparatni olishi kerak. Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm trastuzumab bilan majmuada HER-2 ning ekspressiyasi yuqori, sut bezining metastatik raki bo‘lgan, metastazlar bo‘yicha ilgari kimyoviy davolanmagan bemorlarni davolash uchun mo‘ljallangan. Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm kapetsitabin bilan majmuada sut bezining mahalliy tarqalgan yoki metastatik raki bo‘lgan bemorlarni tsitotoksik davolash samarasiz bo‘lgandan keyingi davolash uchun mo‘ljallangan. Ilgari o‘tkazilgan kimyoviy davolash o‘z ichiga antratsiklin olishi kerak. o‘pkaning mayda hujayrali bo‘lmagan raki Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm o‘pkaning mahalliy tarqalgan yoki metastatik mayda hujayrali bo‘lmagan raki bo‘lgan bemorlarni ilgari o‘tkazilgan kimyoviy davolash samarasiz bo‘lganidan keyingi davolash uchun mo‘ljallangan. Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm tsisplatin bilan majmuada o‘pkalarni rezektsiya qilib bo‘lmaydigan, mahalliy tarqalgan yoki metastatik yirik hujayrali raki bo‘lgan, bu holat bo‘yicha ilgari kimyoviy davolash o‘tkazilmagan bemorlarni davolash uchun mo‘ljallangan. prostata bezining raki Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm prednizon yoki prednizolon bilan majmuada prostata bezining metastatik raki bo‘lgan, gormonal davolashga refrakter bo‘lgan bemorlarni davolash uchun mo‘ljallangan. me’daning adenokartsinomasi Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm tsisplatin va 5-ftoruratsil bilan majmuada me’daning metastatik adenokartsinomasi, shu jumladan gastro-ezofageal qismining adenokartsinomasi bo‘lgan, metastazlari bo‘yicha ilgari kimyoviy davolanmagan bemorlarni davolash uchun mo‘ljallangan. bosh va bo‘yin raki Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm tsisplatin va 5-ftoruratsil bilan majmuada bosh va bo‘yinning mahalliy tarqalgan yassi xujayrali raki bo‘lgan bemorlarni boshlang‘ich davolash uchun mo‘ljallangan.

Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm tsitotoksik kimyoviy davolashga ixtisoslashtirilgan bo‘limlarda qo‘llanishi kerak, Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmni faqat patsiyentlarni tsitotoksik kimyoviy davolashda tajribaga ega bo‘lgan shifokor nazorati ostida yuborish kerak. Tavsiya qilingan dozasi Sut bezining raki, o‘pkaning yirik hujayrali raki, me’daning raki, bosh va bo‘yinning rakida premedikatsiya deksametazon kabi kortikosteroid preparatini kuniga 16 mg dozada (ya’ni 8 mg dan kuniga 2 marta) 3 kun davomida og‘iz orqali qabul qilishdan iborat bo‘lib, agar qo‘llashga qarshi ko‘rsatmalar bo‘lmasa, Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmni yuborishdan 1 kun oldin premedikatsiya qilishga kirishiladi. Oldini olish maqsadida gematologik toksiklikni minimal darajaga yetkazish uchun granulotsitar koloniyani rag‘batlantiruvchi omilni (G-KRO) qo‘llash mumkin. Prostata bezining rakida prednizon yoki prednizolon bir vaqtda qo‘llanishi tufayli tavsiya qilingan premedikatsiya tartibi Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmni infuziya qilishdan 12 soat, 3 soat va 1 soat oldin 8 mg deksametazonni og‘iz orqali qabul qilishdan iborat. Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm har 3 haftada bir soat davomida infuziya qilinadi. Sut bezining raki Limfa tugunlari shikastlangan va shikastlanmagan, sut bezining operatsiya qilish mumkin bo‘lgan rakini ad’yuvant davolash uchun Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmni tavsiya qilingan dozasi 75 mg/m2 ni tashkil qiladi, u doksorubitsin 50 mg/m2 va tsiklofosfamid 500 mg/m2 qilinganidan so‘ng 1 soatdan keyin har 3 haftada, 6 tsikl davomida (DDTs tartibi) yuboriladi (shuningdek, “Davolash vaqtida dozaga tuzatish kiritish”ga qaralsin). Sut bezining mahalliy tarqalgan yoki metastatik raki bo‘lgan bemorlarni davolash uchun Dotsetaksel-Tevani monoterapiya sifatida tavsiya qilingan dozasi 100 mg/m2 ni tashkil qiladi. Birinchi qator davolashni o‘tkazish uchun Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm 75 mg/m2 dozada doksorubitsin (50 mg/m2) bilan birga yuboriladi. Trastuzumab bilan majmuada Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmni tavsiya qilingan dozasi har 3 haftada 100 mg/m2 ni tashkil qiladi, bunda trastuzumab har haftada yuboriladi. Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmning birinchi infuziyasi trastuzumabning birinchi dozasi yuborilgandan so‘ng ertasiga buyuriladi. Agar trastuzumabning oldin qilingan dozasi yaxshi o‘zlashtirilgan bo‘lsa, Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmning navbatdagi dozalari bevosita trastuzumabning infuziyasi tugaganidan so‘ng yuboriladi. Trastuzumabning dozalari va yuborish usullarini trastuzumabni tibbiyotda qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnomasiga qarang. Kapetsitabin bilan majmuada qo‘llanganida Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmni tavsiya qilingan dozasi har 3 haftada 75 mg/m2 ni tashkil qiladi, 1250 mg/m2 dan kapetsitabin bilan majmuada kuniga 2 marta (ovqat qabul qilgandan so‘ng 30 minut davomida) 2 hafta davomida navbatdagi bir haftalik tanaffus bilan buyuriladi. Kapetsitabinning dozasini tana yuzasiga qarab hisoblashni kapetsitabinning tibbiyotda qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnomasiga qarang. O‘pkaning mayda hujayrali bo‘lmagan raki O‘pkaning mayda hujayrali bo‘lmagan raki bo‘yicha ilgari kimyoviy davolanmagan yoki davolanayotgan bemorlar uchun Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmni tavsiya qilingan dozalash tartibi 75 mg/m2 ni tashkil qiladi, shundan so‘ng bevosita tsisplatin 75 mg/m2 dozada 30-60 minut davomida yuborish kerak. Dastlabki, samarasiz, platina yordamida o‘tkazilgan ximioterapiyadan keyin davolash uchun monoterapiya sifatida tavsiya qilingan dozasi 75 mg/m2 ga teng. Prostata bezining raki Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmni tavsiya qilingan dozasi har 3 xaftada bir soatli vena ichi infuziyasi 75 mg/m2 ni tashkil qiladi. Prednizon yoki prednizolon 5 mg dan kuniga 2 marta og‘iz orqali uzluksiz qabul qilishga buyuriladi. Me’daning adenokartsinomasi Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmning tavsiya qilingan dozasi 75 mg/m2 ni tashkil qiladi, bir soatlik infuziya qilinganidan keyin 75 mg/m2 tsisplatinni 1-3 soatlik infuziyasi bilan (ikkala infuziya faqat birinchi kuni), so‘ngra tsisplatinning infuziyasi tugagach, 5-ftoruratsil kuniga 750 mg/m2 dozada 5 kun davomida 24 soat uzluksiz infuziya qilinadi. Davolash har 3 haftada takrorlanadi. Tsisplatin yuborilishi tufayli antiemetik vositalar bilan premedikatsiya va tegishli gidratatsiya o‘tkazish kerak. Gematologik toksiklik rivojlanish xavfini kamaytirish uchun profilaktika maqsadida G-KSF qo‘llash kerak (shuningdek “Davolash vaqtida dozaga tuzatish kiritish” bo‘limiga qaralsin). Bosh va bo‘yinning raki Antiemetik preparatlar bilan premedikatsiya va tegishli gidratatsiya (tsisplatinni yuborishdan oldin va keyin) o‘tkazish kerak. Profilaktik G-KSF ni gematologik toksiklikni kamaytirish uchun ishlatish mumkin. Keyingi nur terapiya bilan boshlang‘ich ximioterapiya: Bosh va bo‘yinning operatsiya qilib bo‘lmaydigan, mahalliy tarqalgan yassi hujayrali rakini (BBYAHR) boshlang‘ich davolash uchun Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmning tavsiya qilingan dozasi 75 mg/m2 ni tashkil qiladi, bir soat davomida infuziya qilinadi, shundan keyin birinchi kuni tsisplatin 75 mg/m2 dozada 1 soat davomida yuboriladi, so‘ngra 5-ftoruratsil kuniga 750 mg/m2 dozada 5 kun davomida uzluksiz infuziya qilinadi. Bu sxema har 3 haftada 4 tsikllar davomida takrorlanadi. Kimyoviy davolash ketidan nur bilan davolashni o‘tkazish kerak. Keyingi kimyo-nur terapiya bilan boshlang‘ich ximioterapiya: Bosh va bo‘yinning mahalliy tarqalgan (texnik jihatdan rezektsiya qilib bo‘lmaydigan, jarrohlik yo‘li bilan tuzalishning ehtimoli va a’zoni saqlab qolish ishonchi kam) yassi hujayrali raki (BBYAHR) bo‘lgan bemorlarni boshlang‘ich davolash uchun Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmning tavsiya qilingan dozasi 75 mg/m2 ni tashkil qiladi, birinchi kuni bir soat davomida vena ichiga infuziya qilinadi, uning ketidan tsisplatin 100 mg/m2 dozada 30 minutdan 3 soatgacha vaqt davomida yuboriladi, so‘ngra 5-ftoruratsil kuniga 1000 mg/m2 dozada birinchi kundan to‘rtinchi kungacha uzluksiz infuziya qilinadi. Bu sxema har 3 haftada 3 tsikllar davomida takrorlanadi. Kimyoterapiya ketidan ximioradioterapiya buyurilishi kerak. Tsisplatin va 5-ftoruratsilning dozalarini o‘zgartirishni – preparatlarni tibbiyotda qo‘llash bo‘yicha tegishli yo‘riqnomalarga qarang. Davolash vaqtida dozaga tuzatish kiritish: Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmni neytrofillarning soni ≥ 1500 hujayra/mm3 bo‘lganda qo‘llash kerak. Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm bilan davolash vaqtida 1 haftadan ortiq vaqt davomida neytrofillarning soni < 500 hujayra/mm3 bo‘lgan febril neytropeniya, og‘ir yoki kumulyativ teri reaktsiyalar yoki og‘ir periferik nevropatiya rivojlangan holda, preparatning dozasini 100 mg/m2 dan 75 mg/m2 gacha va/yoki 75 mg/m2 dan 60 mg/m2 gacha kamaytirish kerak. Agar 60 mg/m2 dozada qo‘llanganida yuqorida sanab o‘tilgan reaktsiyalar yo‘qolmasa, davolashni to‘xtatish kerak. Sut bezining rakini ad’yuvant davolash Sut bezining raki bo‘yicha Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm, doksorubitsin va tsiklofosfamid (DDTs) bilan ad’yuvant davolangan bemorlarda G-KSF yordamida birlamchi profilaktika o‘tkazish zaruratini baholash kerak. Febril neytropeniya va/yoki neytropenik infektsiyasi bo‘lgan bemorlar uchun barcha navbatdagi tsikllarda Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmning dozasini 60 mg/m2 gacha pasaytirish kerak. 3 yoki 4 darajali stomatit bo‘lgan holda dozasini 60 mg/m2 gacha pasaytirish kerak. Tsisplatin bilan majmuada Oldingi davolash kursi vaqtida Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmni boshlang‘ich dozasi 75 mg/m2 ga teng bo‘lgan, tsisplatin bilan majmuada qo‘llangan, trombotsitlarning soni mm3 da 25000 dan kam hujayrani tashkil qilgan bemorlar uchun, shuningdek febril neytropeniyasi yoki gematologik bo‘lmagan toksikligi bo‘lgan bemorlar uchun navbatdagi tsikllarda preparatning dozasini 65 mg/m2 gacha kamaytirish kerak. Tsisplatinning dozasiga tuzatish kiritish – preparatni tibbiyotda qo‘llash bo‘yicha tegishli yo‘riqnomaga qarang. Kapetsitabin bilan majmuada

Monoterapiya sifatida buyurilgan dotsetakselga ko‘proq tez-tez uchraydigan nojo‘ya reaktsiyalar bo‘lib neytropeniya [(qaytuvchan va to‘planmaydigan) 7 kuni o‘rtacha kamroq sonli xujayralar og‘ir neytropeniyani o‘rtacha davomiyligi 7 kuni neytrofilliar soni <500 xujayra/m3 ni tashkil qiladi], anemiya, alopetsiya, ko‘ngil aynishi, qusish, stomatit, diareya va asteniya hisoblanadi. Trastuzumab bilan majmuada uni buyurilganida qayd etilgan  noxush reaktsiyalar (barcha darajadagi) ≥ 10% kelib chiqqan. Dotsetakselni monoterapiyasi bilan uni tarstuzumab bilan majmuada buyurilganiga nisbatan solishtirilganda jiddiy nojo‘ya reaktsiyalarni (31% ga nisbatan 40%) va 4 darajali nohush reaktsiyalar (23% ga nisbatan 34%) tez-tezligini oshishi kuzatilgan. Kapetsitabinga kelsak sut bezi rakini antratsiklin bilan muvaffaqiyatsiz davolaganda (≥5%) tez-tez kuzatilgan noxush reaktsiyalarni davolash bilan bog‘liq bo‘lgan. Quyidagi nojo‘ya reaktsiyalar dotsetaksel qo‘llanganda tez-tez kuzatiladi: Tez-tez yuqori sezuvchanlik reaktsiyalari, odatda dotsetakselni infuziyasini boshlagandan keyin boshlanadi va odatda yengil yoki o‘rta darajali og‘irlikda bo‘ladi. Tez-tez uchraydigan simptomlardan giperemiya, qichishish bilan yoki usiz toshma, ko‘krak qafasida qisilish hissi, belda og‘riq, xansirash, yuqori harorat yoki qaltirash hisoblanadi. Og‘ir reaktsiyalar gipotenziya va/yoki bronxospazm yoki tarqalgan toshma (eritema) bilan birga kechgan.paresteziya, dizesteziya va og‘riqlar, shu jumladan achishuvchi og‘riqlar bilan xarakterlanadigan yengil va o‘rta darajali og‘irlikdagi nerv sezuvchanligining buzilishi belgilari. Neyromotorikani buzilishi asosan holsizlik bilan namoyon bo‘ladi. Og‘ir periferik neyrotoksiklik rivojlanganda, dozani kamaytirish talab etiladi. 100 mg/m2 Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmni monoterapiya sifatida davolangandan keyin simptomlarni qaytishi haqidagi ma’lumotlar 35,3% neyrotoksik bemorlarga taalluqlidir. Simptomlar 3 oy davomida spontan o‘tib ketadi.odatda yengil yoki kuchsiz namoyon bo‘luvchi hisoblangan qaytuvchan teri reaktsiyalari. Reaktsiyalar toshma, shu jumladan mahalliy toshmalar, asosan qo‘l va oyoqlarda (shu jumladan kaft-tovon eritrodizesteziya sindromining og‘ir shakli), shuningdek yelkada, yuz va ko‘krak qafasida qichishish bilan kechadigan reaktsiyalar xarakterlangan. Odatda toshmalar dotsetakselni infuziyasidan keyin bir xafta davomida paydo bo‘lgan. Og‘ir simptomlar kam xollarda qayd etilgan: keyinchalik deskvamatsiya bilan toshmalar, kam hollarda dotsetaksel bilan davolashni to‘xtatish yoki bekor qilishni talab etgan holatlar bo‘lgan. Tirnoqlarni og‘ir o‘zgarishlari gipopigmentatsiya yoki giperpigmentatsiya va ba’zi holllarda og‘riqlar va onixolizis bilan xarakterlangan.infuziyani yuborish joyida reaktsiyalar, odatda yengil shaklda bo‘lgan va giperpigmentatsiya, yallig‘lanish, qizarish yoki terini qurishi, flebit yoki venadan qon oqishi va shishlarda iborat bo‘lgan. Suyuqlikni tutilishi periferik shishlar holida va kam holllarda plevral shish, perikardial shish, astsit va tana vaznini oshishi ko‘rinishida namoyon bo‘lgan. Periferik shishlar odatda oyoq va qo‘llardan boshlangan, tana vaznini 3 kg va undan ortiq oshishi bilan, tarqalgan shaklga ega. Suyuqlikni tutilishining tez-tezligi va og‘irlik darajasi kumulyativ xarakterga ega. Davolashni to‘xtatgan vaqtda o‘rtacha kumulyativ doza 1000 mg/m2 dan oshgan, suyuqlikni tutilishini qaytishining o‘rtacha vaqti 16,4 xaftani (0 dan 42 xaftagacha) tashkil qiladi. Premedikatsiya qilingan bemorlarda suyuqlikni tutilishini o‘rtacha va og‘ir darajasi (o‘rtacha kumulyativ doza: 818,9 mg/m2) premedikatsiya qilinmagan bemorlaga nisbatan kech boshlangan (o‘rtacha kumulyativ doza: 489,7 mg/m2); biroq ayrim bemorlarda u davolashni erta kurslarida aniqlangan. Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm 100 mg/m2 dozada monoterapiya sifatida Juda tez-tez (≥1/10) infektsiyalar (shu jumladan, sepsis va pnevmoniya, 1,7% hollarda o‘lim kuzatiladi);neytropeniya, shu jumladan febril, anemiya;yuqori sezuvchanlik;anoreksiya;periferik sensor va periferik motor neyropatiya, disgevziya;hansirash;stomatit, diareya, ko‘ngil aynishi, qusish;alopetsiya, teri reaktsiyalari, tirnoqlar tomonidan buzilishlar;mialgiya;suyuqlikni tutilishi, asteniya, og‘riq. Tez-tez (≥1/100- <1/10) neytropeniya bilan bog‘liq bo‘lgan infektsiyalartrombotsitopeniyaaritmiyagipotenziya, gipertenziya, gemorragiyaqabziyat, qorin og‘rig‘i, me’da-ichakdan qon ketishlarartralgiyainfuziya qilingan joydagi reaktsiyalar, yurakka bog‘liq bo‘lmagan ko‘krak og‘riqlariqonda bilirubinni yuqori bo‘lishi, qonda ishqoriy fosfatazaning darajasini oshishi, AST va ALT larni oshishi Tez-tez emas (≥1/1.000- <1/100) yurak yetishmovchiligi;ezofagit Kam hollarda (≥1/1.0000- <1/1.000) trombotsitopeniya bilan kechuvchi qon ketishining epizodlari Juda kam hollarda ( <1/10000) qaytmas alopetsiya 73% teri reaktsiyalari 21 kun davomida yo‘qoladi. 75 mg/m2 doza Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm monoterapiya sifatida Juda tez-tez (≥1/10) infektsiyalar;neytropeniya, anemiya, trombotsitopeniyaanoreksiyaperiferik sensor neyropatiyako‘ngil aynishi, stomatit, qusish, diareyaalopetsiya, teri reaktsiyalariasteniyasuyuqlikni tutilishi, og‘riqlar Tez-tez (≥1/100- <1/10) febril neytropeniyayuqori sezuvchanlik (og‘ir bo‘lmagan)periferik motor neyropatiyaaritmiya (og‘ir bo‘lmagan)gipotenziyaqabziyattirnoqlar tomonidan buzilishlarmialgiyaqonda bilirubinni oshishi 75 mg/m2 Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm doksorubitsin bilan majmuada Juda tez-tez (≥1/10) infektsiyalarneytropeniya, shu jumladan, febril, anemiya, trombotsitopeniyaperiferik sensor neyropatiyako‘ngil aynishi, stomatit, diareya, qabziyatalopetsiya, tirnoqlar tomonidan buzilishlar, teri reaktsiyalari (og‘ir bo‘lmagan).asteniya, suyuqlikning tutilishi, og‘riq Tez-tez (≥1/100- <1/10) yuqori sezuvchanlikanoreksiyaperiferik motor neyropatiyayurak yetishmovchiligi, aritmiya (og‘ir bo‘lmagan)mialgiyayuborilgan joyda reaktsiyalarqonda bilirubin, ishqoriy fosfatazani oshishi Tez-tez emas (≥1/1.000- <1/100) gipotenziyaAST va ALT larni oshishi

preparatning ta’sir etuvchi moddasi yoki yordamchi moddalaridan biriga yuqori sezuvchanlikneytrofillarning dastlabki darajasi 1 mm3 da < 1500 hujayrama’lumotlarning yo‘qligi tufayli jigar faoliyatini og‘ir buzilishida qo‘llash mumkin emas.boshqa dori preparatlari bilan majmuada buyurilganida, ularni qo‘llash mumkin bo‘lmagan holatlarni hisobga olish kerak.

In vitro sharoitdagi tadqiqotlar Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmni metabolizmi tsiklosporin, terfenadin, ketokonazol, eritromitsin va troleandomitsin kabi tsitoxrom R450-3A orqali metabolizmga uchraydigan (va shunday qilib bu enzimni kompetitiv yo‘li bilan bostirishga qodir) yoki bir vaqtda qo‘llanayotgan, R450-3A ni induktsiya qiluvchi, ingibitsiya qiluvchi, birikmalarning ta’sirida o‘zgarishi mumkinligini ko‘rsatdi. Shuning uchun bu preparatlar bilan bir vaqtda davolanganda ehtiyotkorlik bilan qo‘llash kerak, chunki ularni orasida ahamiyatli o‘zaro ta’sir bo‘lishi mumkin. Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm oqsillar bilan juda yaxshi (> 95%) bog‘lanadi. Dotsetakselni in vivo sharoitda bir vaqtda buyuriladigan dori vositalari bilan o‘zaro ta’siri bo‘yicha rasmiy tadqiqotlarning yo‘qligiga qaramasdan, oqsillar bilan (eritromitsin, difengidramin, propranolol, propafenon, fenitoin, salitsilat, sulfometoksazol va valproat natriy kabi) kuchli bog‘ hosil qiluvchi preparatlar bilan in vitro sharoitda o‘zaro ta’siri, Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmni oqsillar bilan bog‘lanishiga ta’sir qilmagan. Bundan tashqari, deksametazon dotsetakselni oqsillar bilan bog‘lanishiga ta’sir qilmaydi. Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm doksorubitsin va tsiklofosfamid bir vaqtda buyurilganida ularning farmakokinetikasi o‘zgarmagan. Yagona nazoratsiz tadqiqotlar bo‘yicha cheklangan ma’lumotlar, Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm va karboplatin orasida o‘zaro ta’sir borligini ko‘rsatdi. Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm bilan majmuada buyurilganida karboplatinning klirensi ilgari karboplatin bilan monoterapiya o‘tkazilganda qayd qilingan klirensiga nisbatan 50% yuqori bo‘lgan. Prednizon qabul qilganda Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmning farmakokinetikasi prostata bezining metastatik raki bo‘lgan bemorlarda o‘rganilgan. Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm CYP3A4 yordamida metabolizmga uchraydi; ma’lumki, prednizon CYP3A4 ni induktsiya qiladi. Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmning farmakokinetikasiga prednizonning statistik jihatdan ahamiyatli samarasi kuzatilmagan. CYP3A4 ni kuchli ingibitorlari (ya’ni ritonavirga o‘xshash, proteaza ingibitorlari, ketokonazol yoki itrakonazolga o‘xshash zamburug‘larga qarshi azol vositalar) ni bir vaqtda qabul qilayotgan bemorlarga Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmni ehtiyotkorlik bilan yuborish kerak. Dorilarning o‘zaro ta’siri bo‘yicha ketokonazol va dotsetaksel qabul qilgan bemorlar ishtirokida o‘tkazilgan tadqiqotlar, ketokonazol dotsetakselning klirensini ahamiyatli yarmiga pasaytirishini, va bunga, ehtimol, dotsetakselning metabolizmida CYP3A4 asosiy (yagona) metabolizm yo‘li sifatida ishtirok etishini ko‘rsatdi. Hattoki kichik dozalarda ham dotsetakselning tolerantligi pasayishi mumkin.

Sut bezining raki va o‘pkaning mayda hujayrali bo‘lmagan raki bo‘lgan holda, dotsetakselni qo‘llashdan bir kun oldin (agar qo‘llash mumkin bo‘lmagan holatlar bo‘lmasa) kortikosteroid gormon, masalan, deksametazonni kuniga 16 mg dan (ya’ni 8 mg dan kuniga 2 marta) 3 kun davomida og‘iz orqali qabul qilishdan iborat bo‘lgan premedikatsiya, organizmda suyuqlikning tutilish darajasi va rivojlanish tez-tezligini, shuningdek yuqori sezuvchanlik reaktsiyalarining yaqqolligini pasaytirishi mumkin. Prostata bezining raki bo‘lgan holda premedikatsiya dotsetakselini infuziya qilishdan 12 soat, 3 soat va 1 soat oldin deksametazonni 8 mg dan og‘iz orqali qabul qilishdan iborat. Gematologiya Neytropeniya eng ko‘p kuzatiladigan noxush reaktsiyasi hisoblanadi. Neytrofillarning soni o‘rtacha 7 kunga kelib eng past darajaga yetadi, ammo bu muddat oldindan muntazam davolangan bemorlarda qisqa bo‘lishi mumkin. Qonning to‘liq manzarasini dotsetaksel qabul qilayotgan barcha bemorlarda tez-tez nazorat qilish kerak. Neytrofillarning soni ≥ 1500 hujayra/mm3 darajaga yetganida, Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm bilan davolashni yana boshlash kerak. Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm bilan davolash kursi vaqtida og‘ir neytropeniya (7 va undan ortiq kun davomida < 500 hujayra/mm3) bo‘lganida, navbatdagi davolash kurslarida dozani pasaytirish yoki tegishli simptomatik davolash o‘tkazish tavsiya qilinadi. Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmni tsisplatin va 5-ftoruratsil (DTsF) bilan majmuada davolangan bemorlarda, agar bemorlar profilaktika maqsadida G-KSF olgan bo‘lsalar, febril neytropeniya va neytropenik infektsiyalar kamroq rivojlangan. DTsF olayotgan bemorlarga asoratlangan neytropeniyani (febril neytropeniya, davomli neytropeniya yoki neytropenik infektsiya) rivojlanish havfini pasaytirish uchun G-KSF bilan profilaktika o‘tkazish kerak. TTsF bilan davolanayotgan bemorlarda jiddiy monitoring o‘tkazish kerak. Dotsetakselni doksorubitsin va tsiklofosfamid (DDTs) majmuasi bilan davolangan bemorlarda G-KSF yordamida birlamchi profilaktika o‘tkazilganida, febril neytropeniya va neytropenik infektsiya kam kuzatilgan. Sut bezining raki bo‘yicha TATs bilan ad’yuvant davolanayotgan bemorlarda asoratlangan neytropeniyaning xavfini (febril neytropeniya, uzoq davom etuvchi neytropeniya yoki neytropenik infektsiya) pasaytirish uchun, G-KSF yordamida birlamchi profilaktika o‘tkazish kerakligi haqidagi masalani ko‘rib chiqish kerak. DTsF bilan davolanayotgan bemorlarni qat’iy monitoringini o‘tkazish lozim. Yuqori sezuvchanlik reaktsiyalari Ayniqsa birinchi va ikkinchi infuziya vaqtida yuqori sezuvchanlik reaktsiyalarini aniqlash uchun bemorlarni yaxshilab kuzatish kerak. Yuqori sezuvchanlik reaktsiyalari dotsetakselni infuziya qilishning birinchi minutlarida rivojlanishi mumkin, shuning uchun gipotenziya va bronxospazmni davolash uchun kerak bo‘ladigan barcha vositalar tayyor bo‘lishi kerak. Yuqori sezuvchanlik reaktsiyalari rivojlangan holda giperemiya yoki mahalliy teri reaktsiyalari kabi yaqqol rivojlanmagan simptomlar davolashni bekor qilishni talab qilmaydi, og‘ir reaktsiyalar esa, masalan, og‘ir gipotenziya, bronxospazm yoki tarqoq toshmalar (eritema) dotsetaksel yuborishni zudlik bilan to‘xtatish va tegishli davolash o‘tkazishni talab qiladi. Og‘ir yuqori sezuvchanlik reaktsiyalari kuzatilgan bemorlarni yana Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm bilan davolash mumkin emas. Teri reaktsiyalari Qo‘l va oyoqlarda (qo‘llar kafti va oyoq kafti) joylashgan, shish va keyinchalik deskvamatsiya bo‘ladigan teri eritemasi kuzatilgan. Keyinchalik deskvamatsiya bo‘ladigan toshma kabi og‘ir simptomlar paydo bo‘lganida dotsetakselni bekor qilish lozim. Suyuqlikni tutilishi Suyuqlikni tutilishini og‘ir shakli, masalan, plevra bo‘shlig‘iga suyuqlik to‘planishi, perikardial eksudati va astsiti bo‘lgan bemorlarni jiddiy kuzatish kerak. Respirator buzilishlar O‘tkir respirator distress-sindromi, interstitsial pnevmonit, o‘pkaning interstitsial kasalligi, o‘pka fibrozi va nafas yetishmovchiligi – qayd etilgan va ular o‘limga olib kelishi mumkin. Yangi yoki o‘pka simptomlarini yomonlashuvi rivojlanishi holatida, patsiyentlar sinchkov nazoratdan, tez tekshiruvlardan o‘tishlari lozim va muvofiq davolashlari shart. Tashhisni aniqlanguniga qadar dotsetaksel bilan davolashni to‘xtatish tavsiya etiladi. Tutib turuvchi yordamdan o‘z vaqtida foydalanish holatni yaxshilash uchun yordam berishi mumkin. Dotsetaksel bilan davolashni yangilashni afzalliklarini yaxshilab tahlil qilib chiqish lozim. Jigar faoliyatini buzilishi bo‘lgan bemorlar Dotsetakselni monoterapiya sifatida 100 mg/m2 dozada qabul qilayotgan va qonda transaminazalar (ALT va/yoki AST) ning darajasi normaning yuqori chegarasidan (NYUCh) 1,5 marta ortiq, ishqoriy fosfatazaning darajasi bilan birga NYUCh dan 2,5 marta ortiq bo‘lgan bemorlarda toksiklik natijasidagi o‘lim, shu jumladan o‘lim bilan tugashi mumkin bo‘lgan sepsis va gastrointestinal qon ketishlar, febril neytropeniya, infektsiyalar, trombotsitopeniya, stomatit va asteniya kabi og‘ir noxush reaktsiyalarni rivojlanish xavfi yuqori bo‘ladi. Shunday qilib, jigar faoliyatining ko‘rsatkichlari (JFK) yuqori bo‘lgan bemorlar uchun dotsetakselni tavsiya qilingan dozasi 75 mg/m2 ni tashkil qiladi. JFK ni dastlabki bosqichda va har bir navbatdagi tsikldan oldin o‘lchash kerak. Qonda bilirubinning darajasi normadan yuqori va/yoki ALT va AST larning darajasi NYUCh dan 3,5 marta yuqori ishqoriy fosfatazaning darajasi bilan birga NYUCh dan 6 marta yuqori bo‘lganida, dozaga tuzatish kiritish talab qilinmaydi – agar jiddiy ko‘rsatmalar bo‘lmasa, dotsetakselni qo‘llash mumkin emas. Me’daning adenokartsinomasini davolash uchun tsisplatin va 5-ftoruratsil bilan majmuasi: ALT va/yoki AST larning darajasi NYUCh dan 1,5 marta yuqori bo‘lgan va ishqoriy fosfatazani NYUCh dan 2,5 marta yuqori va bilirubinning darajasi normadan yuqori bo‘lib birga oshgan bemorlar yetakchi klinik sinovlarga kiritilmaganlar. Bunday bemorlar uchun dozaga tuzatish kiritish tavsiya qilinmaydi – jiddiy ko‘rsatmalar bo‘lmasa, dotsetaksel buyurilmaydi. Boshqa ko‘rsatmalar bo‘yicha Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm bilan majmuada davolangan, jigar faoliyati pasaygan bemorlar xaqida ma’lumotlar yo‘q. Buyrak faoliyatini buzilishi bo‘lgan bemorlar Buyrak faoliyatini og‘ir buzilishlari bo‘lgan bemorlarni Dotsetaksel-Kelun-Kazfarm bilan davolash bo‘yicha ma’lumotlar yo‘q. Nerv tizimi Og‘ir periferik neyrotoksiklik rivojlanganida dozani pasaytirish kerak. Yurakka toksikligi Yurak yetishmovchiligi Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmni trastuzumab bilan majmuada, ayniqsa, antratsiklin (doksorubitsin yoki epirubitsin) saqlovchi ximioterapiyadan so‘ng, olgan bemorlarda kuzatilgan. Yurak yetishmovchiligi o‘rtacha yoki og‘ir darajali bo‘lishi va o‘limga olib kelishi mumkin. Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmni trastuzumab bilan majmuada davolash rejalashtirilayotganida yurak faoliyatining dastlabki holatini baholash kerak. Keyinchalik davolash vaqtida, yurak disfunktsiyasining rivojlanishi mumkin bo‘lgan bemorlarni aniqlash maqsadida, yurak faoliyatini nazorat qilish kerak (masalan, har 3 oyda). Tafsilotlarni trastuzumabni tibbiyotda qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnomasiga qarang. Boshqalar Erkaklar ham, ayollar ham davolash vaqtida kontratseptsiyadan foydalanishlari kerak, erkaklar uchun kontratseptsiya yana davolashni to‘xtatgandan so‘ng kamida 6 oy davomida kerak bo‘ladi.

2oS dan 25oS gacha bo‘lgan haroratda, yorug‘likdan himoyalangan joyda saqlansin. Suyultirilgan eritmani tayyorlanganidan so‘ng darhol ishlatgan ma’qul, infuziya uchun eritmani esa xona haroratida va odatdagi yoritilgan sharoitlarda 4 soat (shu jumladan bir soatlik infuziya) davomida ishlatish kerak.

Simptomlari: dozani oshirib yuborilishi haqida ma’lumotlar ko‘p bo‘lmagan. Dozasi oshirib yuborilganida nojo‘ya reaktsiyalari kuchayishi mumkin. Dozani oshirib yuborilishining mumkin bo‘lgan birinchi asorati suyak ko‘migini bostirilishi, periferik neyrotoksiklik va mukozitdan iborat. Davolash: Dotsetaksel-Kelun-Kazfarmning dozasi oshirib yuborilganida antidoti yo‘q. Dozasi oshirib yuborilgan holda bemor ixtisoslashtirilgan bo‘limlarda kuzatiladi va organizmning hayotiy muhim faoliyatlari sinchiklab monitoring qilinadi. Dozani oshirib yuborilishi aniqlanganida so‘ng imkoni boricha ertaroq G-KSF buyurish kerak. Boshqa simptomatik choralar zarurati bo‘lganida qo‘llanadi.

Retsept bo‘yicha

1 ml (20mg/1ml dozasi uchun) yoki 4 ml (80mg/4ml dozasi uchun) dan kontsentrat ko‘k rangli yechiladigan plastmassa qopqoq bilan alyumin qalpoq yordamida mustahkamlangan, I c tipdagi rezina tiqinli, rangsiz shisha flakonda. 1 flakondan (20mg/1ml dozasi yoki 80mg/4ml dozasi uchun) kontur-uyali o‘ramga joylanadi. 1 kontur-uyali o‘ramlar davlat va rus tillaridagi qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnomasi bilan birga  karton qutiga joylanadi.

2 yil.