Dotsetakselretsept bilan rasmini ko'rish

Tarkibi:

Har bir hajmdagi flakon quyidagilarni saqlaydi:1 ml2 ml4 mlfaol modda:dotsetaksel, mg20,040,080,0yordamchi moddalar:suvsiz limon kislotasi, mgfarmakopeyaga oid suvsiz etanol, mlpolisorbat 80, ml 4,00,51,0 gacha8,01,02,0 gacha16,02,04,0 gacha

Ta'sir etuvchi modda(XPN):

dotsetaksel

Preparatning savdo nomi:

Dotsetaksel

Farmakalogik guruhi:

o‘smalarga qarshi vosita, alkaloid.

Dori shakli:

infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kontsentrat.

tiniq, biroz sariq rangli eritma.

o‘smalarga qarshi vosita, alkaloid.

L01CD02.

Dotsetakselning kinetikasi dozaga bog‘liq va terminal yarim chiqarilish davri 11,1-18,5 soat bo‘lgan uch fazali farmakokinetika modeliga muvofiq keladi. Plazma oqsillari bilan bog‘lanishi 95% ni tashkil qiladi. Dotsetakselning klirensi tana yuzasining maydoniga, jigar funktsiyasiga va plazma oqsillarining kontsentratsiyasiga bog‘liq. Dotsetaksel jigarda metabolizmga uchraydi, 75% metabolit safro bilan chiqariladi, 10% dan kamrog‘i siydik bilan chiqariladi. Buyrak yetishmovchiligida dotsetakselni klirensi taxminan 30% ga kamayadi. Poliximioterapiya vaqtida preparatlarni yuborish ketma-ketligi dotsetakselning klirensini o‘zgartirishi mumkin.

Sut bezining raki (SBR) Operatsiya qilish mumkin bo‘lgan SBR (doksorubitsin va tsiklofosfamid bilan majmuada ad’yuvant ximioterapiya): mahalliy limfa tugunlarini shikastlanishi bilan kechuvchi;SBR ning erta bosqichlarida birlamchi ximioterapiya uchun o‘rnatilgan xalqaro mezonlarga muvofiq ximioterapiyani o‘tkazish ko‘rsatilgan, mahalliy limfa tugunlari shikastlanmagan patsiyentlar (qaytalanish rivojlanishi yuqori xavfini bir yoki undan ortiq omillari mavjud bo‘lganda: o‘smaning o‘lchami 2 sm dan ortiq bo‘lsa, estrogen va progesteron retseptorlarining statusi manfiy, xavfli o‘smaning yuqori gistologik darajasi (2-3 bosqichi), 35 yoshdan kichik bemorlar). Metastatik va/yoki mahalliy–tarqalgan SBR: mahalliy-tarqalgan yoki metastatik SBR (doksorubitsin bilan 1-qator davolash);HER 2 o‘sma giperekspressiyasi yuqori bo‘lgan metastatik SBR (trastuzumab bilan majmuada birinchi qator davolash);antratsiklinlar yoki alkillovchi vositalarni (monoterapiyada) o‘z ichiga olgan oldingi tsitotoksik ximiyaterapiya samarali bo‘lmagan yoki antratsiklinlarni (kapetsitabin bilan majmuada) o‘z ichiga olgan avvalgi ximioterapiya samarasiz bo‘lgan (kapetsitabin bilan majmuada) mahalliy-tarqalgan yoki metastatik SBR.O‘pkaning mayda hujayrali bo‘lmagan raki Operatsiya qilib bo‘lmaydigan, mahalliy-tarqalgan yoki metastatik mayda hujayrali bo‘lmagan o‘pka raki (tsisplatin yoki karboplatin bilan majmuada) bo‘lgan bemorlarni, 1-qator davolash sifatida yoki 2-qator monoterapiya sifatida. Tuxumdonlarning metastatik raki 2-qator davolash. Bosh va bo‘yin raki Bosh va bo‘yinning mahalliy-tarqalgan yassi hujayrali raki (tsisplatin va 5-ftoruratsil bilan majmuaviy induktsion davolash). Prostata bezining raki Gormonal davolashga refrakter bo‘lgan prostata bezining metastatik raki (prednizon yoki prednizolon bilan majmuada). Me’da raki Me’daning metastatik raki, shu jumladan qizilo‘ngach-me’da o‘tish sohasidagi rakida (tsisplatin va 5-ftoruratsil bilan majmuada birinchi qator davolash) qo‘llaniladi.

Dotsetaksel tsitotoksik ximioterapiyaga ixtisoslashtirilgan bo‘limlarda, faqat rakka qarshi ximioterapiyani qo‘llashda tajribasiga ega bo‘lgan terapevtning nazorati ostida qo‘llanishi lozim.

Nojo‘ya samaralarning tez-tezligi mezonlari quyidagi tarzda aniqlangan: juda tez-tez (≥1/10), tez-tez (>1/100, <1/10), ba’zi xollarda (>1/1000, <1/100), kam hollarda (>1/10000, <1/1000) va juda kam hollarda (<1/10000). Har bir guruhning ichida nojo‘ya reaktsiyalarning aniq tez-tezlik mezonlari ularning og‘irlik darajasini kamayishi tartibida keltirilgan. Qon yaratish a’zolari tomonidan: Ko‘proq uchraydigan nojo‘ya samaralar bo‘lib, qaytuvchan neytropeniya hisoblanadi, ko‘pgina hollarda u isitma bilan kechadi. Neytrofillar soni o‘rtacha 7-nchi kunida minimumgacha pasayadi (avval ximioterapiyani qabul qilgan patsiyentlarda ushbu davr qisqa bo‘lishi mumkin), yaqqol neytropeniyaning (<500/mkl) o‘rtacha davomiyligi ham 7 kunni tashkil qiladi. Trombotsitopeniya va anemiya rivojlanishi mumkin. Yuqori sezuvchanlik reaktsiyalari: Odatda infuziya boshlangandan keyin bir necha minut davomida kelib chiqadi va yengil yoki kuchsiz bo‘ladi (qon oqib kelishlar, qichishish bilan kechuvchi toshma, ko‘krak qafasini siqilishi, belda og‘riq, xansirash va dorili isitma yoki qaltirash). Juda kam hollarda – bullyoz toshmalar (Layell yoki Stivens-Djonson sindromi). Arterial bosimini pasayishi va/yoki bronxospazm yoki tarqalgan toshmalar/eritema bilan xarakterlanadigan og‘ir reaktsiyalar, odatda infuziya tugaganidan so‘ng va adekvat davolash buyurilgandan so‘ng o‘tib ketadi. Teri va teri osti to‘qimalari tomonidan: Alopetsiyalar, yengil yoki kuchsiz ifodalangan teri reaktsiyalari. Kam hollarda qichishish bilan kechuvchi toshma yoki yoki qo‘l-oyoqlarning (kaftlar va tovon) shishi va keyinchalik deskvamatsiya bilan birga terisining cheklangan eritemasi kabi yaqqol reaktsiyalar uchrashi mumkin. Kam hollarda – tirnoqlarning gipo-yoki giperpigmentatsiyasi, tirnoqlarning og‘ir shikastlanishlari kuzatiladi (onixolizis). Suyuqlikni tutilishi: Periferik shishlar va kam hollarda plevra bo‘shlig‘iga va perikardial bo‘shliqqa suyuqlik to‘planishi, astsit va tana vaznini oshishi holatlari qayd etilgan. Periferik shishlar odatda, oyoqlardan boshlanadi, so‘ngra tana vaznining 3 kg va undan ortiq oshishi bilan tarqoq shaklga o‘tishi mumkin. Preparatni takroriy yuborilganida suyuqlik tutilishining tez-tezligi va yaqqolligi ko‘payadi; suyuqlik tutilishi kuzatilganida, dotsetakselning o‘rtacha yig‘indi dozasi premedikatsiya o‘tkazilganida 818,9 mg/m2, premedikatsiya o‘tkazilmaganida – 489,9 mg/m2 ni tashkil qiladi, ba’zi holatlarda suyuqlikni tutilishi davolashning birinchi kurslari vaqtida rivojlanishi mumkin. Suyuqlikni tutilishi o‘tkir oligouriya yoki arterial bosimini pasayishi epizodlari bilan birga kechmaydi. Juda kam hollarda degidratatsiya va o‘pka shishi rivojlanishi xaqida xabar berilgan. Me’da-ichak yo‘llari tomonidan: Ko‘ngil aynishi, qusish, diareya, anoreksiya, qabziyat, stomatit, ta’m sezishni buzilishi, ezofagit, me’da sohasida og‘riqlar; kam hollarda – me’da-ichakdan qon ketishi, juda kam hollarda – ichak o‘tkazuvchanligini buzilishi kuzatiladi. Nerv tizimi tomonidan: Yengil yoki kuchsiz ifodalangan paresteziyalar, gipersteziyalar, dizesteziyalar yoki og‘riqlar, shu jumladan achishish ko‘rinishidagi periferik neyropatiya. Xarakatni buzilishlari holsizlik bilan xarakterlanadi. Ushbu buzilishlar odatda 3 oy davomida mustaqil o‘tib ketadi. Juda kam hollarda – tirishishlar va o‘tib ketuvchi xushdan ketishlar. Yurak–qon tomir tizimi tomonidan Yurak ritmini buzilishi (sinusli taxikardiya, xilpillovchi aritmiya), nostabil stenokardiya, yurak yetishmovchiligi, arterial bosimini oshishi yoki pasayishi. Juda kam hollarda – venoz tromboemboliya va miokard infarkti holatlari kuzatiladi. Miokard infarktining kam hollari haqida xabar berilgan. Jigar va o‘t chiqarish yo‘llari tomonidan: AST, ALT zardobli faolligini, ishqoriy fosfataza va qon zardobida bilurubin kontsentratsiyasini oshishi. Boshqalar: Asteniya, artralgiya, mialgiya, mushak kuchsizligi, xansirash, tarqalgan yoki mahalliy og‘riqlar, shu jumladan yurak va o‘pka kasalliklariga bog‘liq bo‘lmagan ko‘krak qafasida og‘riqlar, sepsis. Kam hollarda kon’yunktivit bilan birga (yoki u siz), ko‘z yoshi oqishi, juda kam hollarda – (asosan o‘smaga qarshi boshqa preparatlarni bir vaqtda qabul qilayotgan patsiyentlarda) ko‘z yoshi kanalining okklyuziyasi, bu ko‘z yoshini xaddan ziyod ko‘p oqishiga olib keladi. Kam hollarda o‘tib ketuvchi vizual buzilishlar (ko‘zlarda yorug‘lik hissi), odatda preparatni yuborish vaqtida kelib chiqadi va infuziyani tugaganidan so‘ng yo‘qolib ketadigan o‘ta yuqori sezuvchanlik reaktsiyalarning rivojlanishi bilan birga kechadi. Yuborish joyida reaktsiyalar – kuchsiz ifodalangan va giperpigmentatsiya, yallig‘lanish, qizarish yoki terini qurishi, flebitlar, qon quyilishi yoki vena shishi holida namoyon bo‘ladi. Juda kam hollarda – o‘tkir respirator distress- sindromi va interstitsial pnevmoniya, o‘pka fibrozi va nurga reaktsiyalarni kuchayishi. Dotsetakselni kapetsitabin bilan majmuada qo‘llanganida me’da–ichak yo‘llari tomonidan nohush holatlari, kaft-tovon sindromi (qo‘l-oyoq barmoqlari (kaft-tovon) terisining giperemiyasi, keyinchalik deskvamatsiya va shish bilan), degidratatsiya, ko‘z yoshini oqishi, artralgiyalar, og‘ir trombotsitopeniya va anemiya, giperbilirubenimiya, biroq yanada kamroq og‘ir neytropeniya, alopetsiyalar, tirnoqlar tomonidan buzilishlar, astniyalar, mialgiya, oyoq-qo‘llarning shishini rivojlanishi kuzatilgan. Dotsetaksel va kapetsitabin bilan majmuaviy davolashni qabul qilayotgan, 60 yoshdan oshgan patsiyentlarda, yoshroq patsiyentlarga nisbatan 3-4 darajali toksiklikni rivojlanishi ko‘proq aniqlanadi.

preparatning ta’sir etuvchi moddasi yoki preparatning yordamchi moddalaridan birontasiga yuqori sezuvchanlik;neytrofillarning dastlabki darajasi < 1500/mkl;homiladorlik va emizish davri;og‘ir jigar yetishmovchiligida qo‘llash mumkin emas. Dotsetaksel bilan boshqa dori preparatlarini majmuada buyurish holatida ularni qo‘llash mumkin bo‘lmagan holatlarini hisobga olish lozim.

Tsitoxrom R450-3A tizimi orqali induktsiya yoki ingibitsiya qiluvchi, shuningdek ularning ishtirokida metabolizmga uchraydigan Tsiklosporin, terfenadin, ketokonazol, eritromitsin va troleandomitsin kabi moddalar bilan bir vaqtda qo‘llanganida dotsetakselning biotranformatsiyasi o‘zgarishi mumkin. Shu sababli, shunga o‘xshash preparatlarni bir vaqtda qo‘llanganda, ahamiyatli o‘zaro ta’sir bo‘lishi mumkinligini hisobga olib, ehtiyotkorlikka rioya qilish lozim. in vitro sharoitida eritromitsin, difengidramin, propranolol, propafenon, fenitoin, salitsilatlar, sulfametoksazol va natriy valproati kabi oqsillar bilan mustahkam bog‘lanuvchi dori vositalari dotsetakselni oqsillar bilan bog‘lanishiga ta’sir qilmaydi. Deksametazon ham dotsetakselni oqsillar bilan bog‘lanishiga ta’sir qilmaydi. Dotsetaksel digitoksinni oqsillar bilan bog‘lanishiga ta’sir qilmaydi. Dotsetaksel, doksorubitsin va tsiklofosfamidning farmakokinetikasi, ushbu preparatlar bir vaqtda buyurilganida o‘zgarmaydi. Dotsetaksel va karboplatin orasida o‘zaro ta’sir mavjud. Dotsetaksel bilan majmuaviy buyurishda karboplatinning klirensi, karboplatin bilan monoterapiyadagi avval olingan ko‘rsatgichlarga qaraganda 50% ga yuqori. Prednizonni dotsetakselning farmakokinetikasiga statistik ahamiyatli ta’siri aniqlanmagan. Ketokonazol bilan birga davolash sifatida patsiyentlarga qo‘llanganida, ehtiyotkorlikka rioya qilish lozim, chunki ahamiyatli o‘zaro ta’siri bo‘lishi mumkin. Tsitoxrom R450-3A ingibitorlari va substratlari hisoblangan proteaza ingibitorlarini (masalan, ritonavir), bir vaqtda qabul qilayotgan patsiyentlarga Dotsetakselni ehtiyotkorlik bilan buyurish lozim.

Davolash faqat ixtisoslashtirilgan bo‘limlarda, o‘smalarga qarshi davolashni o‘tkazish tajribasiga ega bo‘lgan mutaxassisning nazorati ostida o‘tkaziladi.

Homilador ayollarga dotsetakselni qo‘llash bo‘yicha ma’lumotlar yo‘q. Dotsetakselning quyonlar va kalamushlarga embriotoksik va fetotoksik ta’sir ko‘rsatishi va kalamushlarda fertillikni pasaytirishi isbotlangan. Boshqa tsitotoksik dori preparatlari kabi, dotsetaksel homilador ayollarga buyurilsa, homilaga zarar yetkazishi mumkin, shuning uchun dotsetakselni homiladorlik vaqtida buyurish mumkin emas. Dotsetaksel qabul qilayotgan tug‘ruq yoshidagi ayollar, homiladorlikdan saqlanishi, homilador bo‘lgan holda esa darhol davolovchi shifokorga ma’lum qilishi lozim. Dotsetaksel lipofil modda hisoblanadi, ammo ko‘krak sutiga chiqarilishini ehtimoli xaqidagi ma’lumotlar yo‘q. Demak, emizikli bolalarda noxush reaktsiyalar rivojlanishi mumkinligi tufayli, Dotsetaksel bilan davolanish vaqtida emizishni to‘xtatish lozim.

Yorug‘likdan himoyalangan joyda, 2 oS dan 8oS gacha haroartda saqlansin.

Dozani oshirib yuborilishi haqida ma’lumotlar ko‘p emas. Dotsetakselni dozasini oshirib yuborilishidagi antidoti yo‘q. Doza oshirib yuborilganida bemor ixtisoslashtirilgan bo‘limda kuzatiladi va organizmning hayot uchun muhim bo‘lgan faoliyatlarini sinchkov monitoringi o‘tkaziladi. Doza oshirib yuborilganida nojo‘ya reaktsiyalar kuchayishi mumkin. Dozani oshirib yuborilishining mumkin bo‘lgan birinchi asorati suyak ko‘migini bostirilishi, periferik neyrotoksiklik va mukozitdan iborat. Zarurat bo‘lgan hollarda boshqa muvofiq, simptomatik davolash o‘tkaziladi.

Shifokor retsepti bo‘yicha

1, 2 va 4 ml dan rezina qopqoq va alyumin yoki alyumoplastik yoki aralash qopqoq bilan o‘ralgan 2,5 va 10 ml sig‘imli flakonlar. Flakon qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnomasi bilan birga karton qutiga joylangan.

2 yil. O‘ramida ko‘rsatilgan yaroqlilik muddati o‘tganidan so‘ng qo‘llanmasin. Flakonni ochgandan so‘ng Har bir flakon bir marta qo‘llash uchun mo‘ljallangan va uni ochgandan so‘ng darxol ishlatish lozim. Agar eritma darhol ishlatilmasa, uni muddati va saqlash sharoitlariga foydalanuvchi javob beradi. Infuzion idishga qo‘shgandan so‘ng Mikrobiologik nuqtai nazardan, tayyorlangan (suyultirilishi) nazorat qilinadigan va aseptik sharoitlarda o‘tkazilishi lozim. Infuzion sig‘imga qo‘shgandan so‘ng, tavsiyalar bo‘yicha dotsetaksel infuziyasi eritmasi, agar u 25oS dan past haroratda saqlansa, 4 soat davomida barqaror bo‘ladi. Uni 4 soat davomida ishlatilishi lozim (shu jumladan vena ichi infuziyasi uchun zarur bo‘lgan bir soat).