Diflyukanretsept bilan rasmini ko'rish

Tarkibi:

1 ml eritma quyidagilarni saqlaydi: faol modda: 2 mg flukonazol; yordamchi moddalar: 9 mg natriy xloridi, inyektsiya uchun suv 1 ml gacha.

Ta'sir etuvchi modda(XPN):

flukonazol

Preparatning savdo nomi:

Diflyukan

Farmakalogik guruhi:

zamburug‘larga qarshi vosita.

Dori shakli:

vena ichiga yuborish uchun eritma

tiniq, rangsiz eritma.

zamburug‘larga qarshi vosita.

J02AC01.

Flukonazol CYP2C9 va CYP3A4 izofermentlarning selektiv ingibitori hisoblanadi, flukonazol shuningdek CYP2C19 izofermentining ingibitori hisoblanadi. Flukonazolning farmakokinetikasi vena ichiga yuborilganida va ichga qabul qilinganida o‘xshash. Qon plazmasidagi kontsentratsiyasi dozaga praportsional va maksimumga (Smax) flukonazol och qoringa qabul qilinganidan keyin 0,5-1,5 soat o‘tgach erishiladi, yarim chiqarilish davri esa taxminan 30 soatni tashkil qiladi. Davolash boshlanganidan keyin 4-5-nchi kunlar 90% li muvozanat kontsentratsiyasiga erishiladi (preparatni sutkada bir marta ko‘p marta qabul qilinganida). Odatdagi sutkalik dozadan ikki marta yuqori zarb dozani yuborish (1-nchi kuni), 2-nchi kuni 90% muvozanat kontsentratsiyasiga erishish imkonini beradi. Taqsimlanish hajmi organizmdagi suvning umumiy miqdoriga yaqinlashadi. Plazma oqsillari bilan bog‘lanishi – past (11-12%). Flukonazol organizmning hamma suyuqliklariga yaxshi kiradi. Flukonazolning so‘lak va balg‘amdagi kontsentratsiyasi uning qon plazmasidagi kontsentratsiyasiga o‘xshash. Zamburug‘li meningiti bo‘lgan bemorlarda flukonazolning orqa miya suyuqligidagi kontsentratsiyasi qon plazmasidagi uning kontsentratsiyasidan taxminan 80% ni tashkil qiladi. Terining muguz qavatida, epidermisda, dermada va ter suyuqligida yuqori kontsentratsiyalarga erishiladi, ular zardobdagidan yuqori bo‘ladi. Flukonazol terining shox qavatida to‘planadi. Sutkada bir marta 50 mg doza qabul qilinganda flukonazolning kontsentratsiyasi 12 kun o‘tgach 73 mkg/g ni, davolash to‘xtatilganidan keyin 7 kun o‘tgach esa – faqat 5,8 mkg/g ni tashkil qiladi. Haftada bir marta 150 mg doza qo‘llanganida flukonazolning kontsentratsiyasi shox qavatda 7-nchi kuni 23,4 mkg/g ni, ikkinchi doza qabul qilinganidan keyin 7 kun o‘tgach esa – 7,1 mkg/g ni tashkil qiladi. Haftada bir marta 150 mg dozada 4 oy qo‘llagandan keyin tirnoqlarda flukonazolning kontsentratsiyasi sog‘lom tirnoqlarda 4,05 mkg/g va shikastlangan tirnoqlarda 1,8 mkg/g ni tashkil qiladi; davolash yakunlanganidan keyin 6 oy o‘tgach, flukonazol tirnoqlarda oldingidek aniqlanadi. Preparat asosan buyrak orqali chiqariladi; yuborilgan dozaning taxminan 80% o‘zgarmagan xolda siydikda aniqlanadi. Flukonazolning klirensi kreatinin klirensiga praportsional. Qonda aylanib yuruvchi metabolitlari aniqlanmagan. Qon plazmasidan uzoq muddatli yarim chiqarilish davri flukonazolni qin kandidozida bir marta va boshqa ko‘rsatmalarda sutkada bir marta yoki haftada bir marta qabul qilish imkonini beradi. Bolalardagi farmakokinetikasi Bolalarda farmakokinetik parametrlarning quyidagi qiymatlari olingan: YoshDoza (mg/kg)Yarim chiqarilish davri (soat)AUC (mkg·soat/ml)11 kunlik – 11 oylikBir marta – v/i 3 mg/kg23110,15 yosh – 15 yoshKo‘p marta – v/i 2 mg/kg17,4*67,4*5 yosh – 15 yoshKo‘p marta – v/i 4 mg/kg15,2*139,1*5 yosh – 15 yoshKo‘p marta – v/i 8 mg/kg17,6*196,7* * oxirgi kuni aniqlangan ko‘rsatgich. Chala tug‘ilgan bolalarga (rivojlanishning taxminan 28 haftasi) flukonazol vena ichiga bolalar jadal davolash bo‘limida bo‘lgan vaqt davomida har 3-nchi kuni 6 mg/kg dozada, maksimum 5 dozagacha yuborilgan. O‘rtacha yarim chiqarilish davri 1-nchi kuni 74 soat (taxminan 44-185 soat), 7-nchi kunida kamayish bilan o‘rtacha 53 soatgacha (taxminan 30-131 soat) va 13-nchi kuni o‘rtacha 47 soatgacha (taxminan 27-68 soat) ni tashkil qilgan. “Kontsentratsiya-vaqt” egri chizig‘i osti maydoni (AUC) qiymati 1-nchi kuni 271 mkg·soat/ml (taxminan 173-385 mkg·soat/ml) ni, so‘ngra 7-nchi kuni 490 mkg·soat/ml (taxminan 292-734 mkg·soat/ml) gacha oshgan va 13-nchi kuni o‘rtacha 360 mkg·soat/ml (taxminan 167-566 mkg·soat/ml chegaralarida) gacha pasaygan. Taqsimlanish hajmi 1-nchi kuni 1183 ml/kg (taxminan 1070-1470 ml/kg) ni tashkil qilgan, so‘ngra 7-nchi kuni o‘rtacha 1184 ml/kg (taxminan 510-2130 ml/kg) gacha va 13-nchi kuni 1328 ml/kg (taxminan 1040-1680 ml/kg) gacha oshgan.

kriptokokkoz, shu jumladan kriptokokkli meningit va boshqa sohalarda joylashgan infektsiyalar (masalan, o‘pka, teri), shu jumladan normal immun javobi bo‘lgan bemorlarda, OITS li bemorlarda, a’zolar ko‘chirib o‘tkazilgan retsipiyentlarda va immun tanqisligining boshqa shakllari bo‘lgan bemorlarda infektsiyalar; OITS bo‘lgan bemorlarda kriptokokkozning qaytalanishlarini oldini olish maqsadida tutib turuvchi davolash;yoyilgan kandidoz, shu jumladan kandidemiya, disseminatsiyalangan kandidoz va qorin pardasi, endokard, ko‘z, nafas va siydik yo‘llarining infektsiyalari kabi invaziv kandidoz infektsiyasining boshqa shakllari, shu jumladan jadal davolash bo‘limlarida bo‘lgan, tsitotoksik yoki immunosupressiv vositalar qabul qilayotgan, shuningdek kandidozning rivojlanishiga moyillikning boshqa omillari bo‘lgan bemorlardagi infektsiyalar;shilliq qavatlarning kandidozi, shu jumladan og‘iz bo‘shlig‘i va tomoq, qizilo‘ngach shilliq qavati kandidozi, noinvaziv bronx-o‘pka infektsiyalari, kandiduriya, teri-shilliq qavati va og‘iz bo‘shlig‘ining surunkali atrofik kandidoazi (tish protezlarini taqish bilan bog‘liq bo‘lgan), shu jumladan immun faoliyati normal va susaygan bemorlarda; OITS li bemorlarda orofarengial kandidozning qaytalanishini oldini olish;genital kandidoz; o‘tkir yoki qaytalanuvchi vaginal kandidoz; qin kandidozi qaytalanishlari tez-tezligini kamaytirish maqsadidagi oldini olish; kandidozli balanit;tsitotoksik ximioterapiya yoki nur bilan davolash natijasida bunday infektsiyalarga moyil bo‘lgan xavfli o‘smalari bo‘lgan bemorlarda zamburug‘li infektsiyalarni olidini olish;teri mikozlari, shu jumladan oyoq panjalari, tana, chov soxasi mikozlari, kepaklanuvchi temiratki, onixomikoz va terining kandidozli infektsiyalari;immuniteti normal bo‘lgan bemorlardagi chuqur enedemik mikozlar, koktsidioidomikoz, parakoktsidioidomikoz, sporotrixoz va gistoplazmozda qo‘llaniladi.

Vena ichiga infuziya. Davolashni ekish va boshqa laborator tekshirishlarning natijalari olinguncha boshlash mumkin. Lekin bu tekshirishlarning natijalari ma’lum bo‘lganda zamburug‘larga qarshi davolashni muvofiq tarzda o‘zgartirish kerak. Flukonazolni ichga qabul qilish yoki minutiga 10 ml dan ko‘p bo‘lmagan tezlikda vena ichiga infuziya yo‘li bilan yuborish mumkin; yuborish usulini tanlash bemorning klinik holatiga bog‘liq. Patsiyentni preparatni vena ichiga yuborishdan og‘iz orqali qabul qilishga o‘tkazishda yoki aksincha, sutkalik dozani o‘zgartirish talab etilmaydi. Vena ichiga yuborish uchun flukonazol eritmasida 0,9% li natriy xlorid eritmasi saqlanadi; har bir 200 mg (100 ml li flakon) da 15 mmoldan natriy va xlor ionlari saqlanadi. Shuning uchun natriy yoki suyuqlikni iste’mol qilish cheklash talab etiladigan bemorlarda, suyuqlikni yuborish tezligini hisobga olish kerak Diflyukan® preparatining sutkalik dozasi zamburug‘li infektsiyaning xarakteri va og‘irligiga bog‘liq. Vaginal kandidozda ko‘pchilik hollarda preparatni bir marta qabul qilish samarali. Preparatni takroriy qabul qilishni talab qiluvchi infektsiyalarda, davolashni faol zamburug‘li infektsiyaning klinik yoki laborator belgilari yo‘qolgunicha davom ettirish kerak. OITS va kriptokokkli meningiti yoki qaytalanuvchi orofarengial kandidozi bo‘lgan bemorlarda infektsiyani qaytalanishlarini oldini olish uchun odatda tutib turuvchi davolash kerak.

Preparat odatda juda yaxshi o‘zlashtiriladi. Diflyukan® preparatining klinik va postmarketing (*) tadqiqotlarida quyidagi nojo‘ya reaktsiyalar aniqlangan: Nerv tizimi tomonidan: bosh og‘rig‘i, bosh aylanishi*, tirishishlar*, ta’mni o‘zgarishi*, paresteziya, uyqusizlik, uyquchanlik, tremor. Ovqat hazm qilish tizimi tomonidan: qorinda og‘riq, diareya, meteorizm, ko‘ngil aynishi, dispepsiya*, qusish*, og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavatini qurishi. Gepatobiliar tizim tomonidan: gepatotoksiklik, ayrim hollarda o‘lim bilan yakunlanuvchi, bilirubin kontsentratsiyasini, zardob transaminazalari (alaninaminotransferaza (ALT) va aspartataminotransferaza (AST)), ishqoriy fosfataza faolligini oshishi, jigar faoliyatini buzilishi*, gepatit*, gepatotsellyulyar nekroz*, sariqlik*, xolestaz, gepatotsellyulyar shikastlanish. Teri qoplamalari tomonidan: toshma, alopetsiya*, terining eksfoleativ shikastlanishlari*, shu jumladan Stivens-Djonson sindromi va toksik epidermal nekroliz, o‘tkir yoyilgan ekzematoz pustulez, ko‘p terlash, dori ta’sirida toshma. Qon yaratish a’zolari  va limfatik tizimi tomonidan*: leykopeniya, shu jumladan neytropeniya, agranulotsitoz va trombotsitopeniya. Immun tizimi tomonidan*: anafilaksiya (shu jumladan angionevrotish shish, yuzni shishi, eshakemi, qichishish). Yurak-qon tomir tizimi tomonidan*: EKG da QT  intervalini uzayishi (“Maxsus ko‘rsatmalar” bo‘limiga qarang). Moddalar almashinuvi tomonidan*: qon plazmasida xolesterin va triglitseridlarning kontsentratsiyasini oshishi, gipokaliyemiya. Tayanch-harakat apparati tomonidan: mialgiya. Boshqalar: kuchsizlik, asteniya, kuchli toliqish, isitma, ko‘p terlash, vertigo. Ayrim bemorlarda, ayniqsa OITS yoki rak kabi jiddiy kasalliklari bo‘lganlarda, Diflyukan® preparati va unga o‘xshash preparatlar bilan davolashda qon, buyrak va jigar ko‘rsatkichlarini o‘zgarishlari kuzatilgan (“Maxsus ko‘rsatmalar” bo‘limiga qarang). Lekin bu o‘zgarishlarning klinik ahamiyati va ularni davolash bilan bog‘liqligi aniqlanmagan.

flukonazolga, preparatning boshqa komponentlariga yoki tuzilishi bo‘yicha flukonazolga o‘xshash azolli moddalarga yuqori sezuvchanlik;flukonazol sutkada 400 mg va ko‘proq dozada ko‘p marta qo‘llash vaqtida terfenadinni bir vaqtda qabul qilish (“Boshqa dori preparatlari bilan o‘zaro ta’siri” bo‘limiga qarang);tsizaprid, astemizol, eritromitsin, pimozid va xinidin kabi QT intervalini oshiruvchi va CYP3A4 izofermenti yordamida metabolizmga uchraydigan preparatlar bilan bir vaqtda qo‘llash (“Dorilarning o‘zaro ta’siri” bo‘limiga qarang);

Flukonazolni 50 mg dozada bir marta yoki ko‘p marta qabul qilish, fenazonning (Antipirin) metabolizmiga, ular bir vaqtda qabul qilinganida, ta’sir qilmaydi.

Candida ning Candida albicans dan farq qiluvchi shtammlari tomonidan chaqirilgan superinfektsiya hollari haqida xabar berilgan, ular ko‘pincha flukonazolga tabiiy rezistentlikka ega bo‘ladilar (masalan, Candida krusei). Bunday hollarda muqobil zamburug‘larga qarshi davolash talab qilinishi mumkin. Kam hollarda flukonazolni qo‘llash, shu jumladan, asosan jiddiy yondosh kasalliklari bo‘lgan bemorlarda o‘lim bilan yakunlangan, jigardagi toksik o‘zgarishlar bilan birga kechgan. Flukonazolni qo‘llash bilan bog‘liq bo‘lgan gepatotoksik samaralar yuz berganida, ularni preparatning umumiy sutkalik dozasi, davolash davomiyligi, bemorning jinsi va yoshiga aniq bog‘liqligi aniqlanmagan. Preparatning gepatotoksik ta’siri odatda qaytuvchan bo‘lgan; davolash to‘xtatilgaidan keyin uning belgilari yo‘qolgan. Preparat bilan davolash vaqtida jigar faoliyati ko‘rsatgichlari buziladigan bemorlarni, jigarning jiddiyroq shikastlanish belgilarini aniqlash maqsadida kuzatish kerak. Jigar faoliyatini izdan chiqishining klinik belgilari yoki simptomlari paydo bo‘lganida, ular flukonazolni qo‘llash bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin, preparatni bekor qilish kerak. Boshqa azollarni qo‘llaganda bo‘lgani  kabi, flukonazol kam hollarda anafilaktik reaktsiyalar chaqirishi mumkin. Flukonazol bilan davolash vaqtida kam hollarda bemorlarda Stivens-Djonson sindromi va toksik epidermal nekroliz kabi terining eksfoliativ shikastlanishlari rivojlangan. OITV bo‘lgan bemorlar ko‘pchilik preparatlar qo‘llanganda og‘ir teri reaktsiyalar rivojlanishiga moyilroq bo‘ladilar. Yuza zamburug‘li infektsiyani davolash vaqtida bemorda toshma paydo bo‘lganda, uni flukonazolni qo‘llash bilan bog‘lash mumkin, preparatni bekor qilish kerak. Invaziv yoki tizimli zamburug‘li infektsiyalari bo‘lgan bemorlarda toshma paydo bo‘lganda, ularni sinchiklab kuzatish va bullez shikastlanishlar yoki ko‘p shaklli ekssudativ eritema paydo bo‘lganda preparatni bekor qilish kerak. Flukonazolni sutkada 400 mg dozada va terfenadinni bir vaqtda qo‘llashni sinchikov nazorat ostida o‘tkazish kerak (“Dorilarning o‘zaro ta’siri” bo‘limiga qarang). Boshqa azollar kabi, flukonazol EKG da QT intervalini uzaytirishi mumkin. Flukonazol qo‘llanganda QT intervalini uzaytirishi va yurak qorinchalarni xilpillashi yoki lipillashi yurakning organik kasalliklari, elektrolit balansini buzilishi va bunday buzilishlarning rivojlanishiga yordam beruvchi yondosh davolash kabi ko‘p sonli xavf omillariga ega og‘ir kasalliklari bo‘lgan bemorlarda juda kam aniqlangan. Shuning uchun potentsial proaritmik holatlari bo‘lgan bunday patsiyentlarda flukonazolni ehtiyotkorlik bilan qo‘llash kerak. Jigar, yurak va buyrak kasalliklari bo‘lgan patsiyentlarga preparatni qo‘llashdan oldin shifokor bilan maslahatlashishi tavsiya etiladi. Vaginal kandidoz bo‘yicha 150 mg flukonazol qo‘llanganda patsiyentlar holatni yaxshilanishi odatda 24 soat o‘tgandan keyin kuzatilishi xaqida ogoxlantirilgan bo‘lishlari kerak, lekin ularni butunlay yo‘qolishi uchun ba’zida bir necha kun talab etiladi. Bir necha kun davomida simptomlar saqlanganda, shifokorga murojaat qilish kerak. Diflyukan® – vena ichiga yuborish uchun eritma quybdagi eritmalar bilan mutanosib: 20% li dekstroza eritmasiRinger eritmasiXartmann eritmasikaliy xloridining dekstrozadagi eritmasi4,2% li natriy bikarbonati eritmasiaminofuzin0,9% li natriy xloridi eritmasi Diflyukan®ni keltirilgan eritmalarning biri bilan birga infuzion sistemaga yuborish mumkin. Garchi flukonazolni boshqa vositalar bilan spetsifik nomutanosiblik hollari ta’riflanmagan bo‘lsa ham, shunga qaramasdan, uni infuziya oldidan har qanday boshqa preparatlar bilan aralashtirish tavsiya etilmaydi. Parakoktsidioidomikoz, sporotrixoz va toksoplazmoz kabi endemik mikozlarning boshqa turlarini davolashda flukonazolning samaradorligini isbotlari cheklangan, bu dozalash bo‘yicha aniq tavsiyalar qilish imkoniyatini bermaydi. Flukonazol CYP2C9 izofermentini kuchli ingibitori va CYP3A4 izofermentini o‘rtacha ingibitori hisoblanadi. Flukonazol shuningdek CYP2S19 izofermentining ingibitori hisoblanadi. CYP2C9, CYP2S19 va CYP3A4 izofermentlari tomonidan metabolizmga uchraydigan tor terapevtik doiraga ega bo‘lgan dori preparatlari bilan bir vaqtda davolashda ehtiyotkorlikka rioya qilish kerak. Homiladorlik va emizish davrida qo‘llanishi Homilador hayvonlarda flukonazolni qo‘llash yuzasidan adekvat va nazoratli tadqiqotlar o‘tkazilmagan. Onalari birinchi uch oylikning katta qismi yoki butun vaqti davomida yuqori dozada (sutkada 400-800 mg) flkuonazol bilan davolangan yangi tug‘ilganlarda ko‘psonli tug‘ma nuqsonlarning bir necha hollari ta’riflangan. Rivojlanishning quyidagi buzilishlari aniqlangan: braxitsefaliya, bosh suyagi yuz qismini rivojlanishini buzilishi, bosh suyagi shakllanishini buzilishi, bo‘ri og‘zi, son suyaklarini qiyshayishi, qovurg‘alarni yupqalashishi va uzunlashishi, artrogrippoz va yurakning tug‘ma nuqsonlari. Hozirgi vaqtda sanab o‘tilgan tug‘ma anomaliyalarni flukonazolning past dozalarini (vulvovaginal kandidozni davolash uchun 150 mg ko‘p marta) homiladorlikning birinchi uch oyligida qo‘llash bilan bog‘liqligi yuzasidan dalillar yo‘q. Homiladorlik vaqtida og‘ir va hayot uchun xavfli zamburug‘li infektsiya hollaridan, unda davolashdan kutilayotgan foyda homila uchun potentsial xavfdan ustun bo‘lgan hollardan tashqari, flukonazolni qo‘llashdan saqlanish kerak. Tug‘ruq yoshidagi ayollar kontratseptsiya vositalarini ishlatishlari kerak. Flukonazol ko‘krak sutida plazmadagiga yaqin kontsentratsiyalarda aniqlanadi, shuning uchun uni ayollarda emizish davrida qo‘llash tavsiya etilmaydi. Avtomobilni boshqarish va texnikadan foydalanish qobiliyatiga ta’siri Preparat qo‘llanganda bosh aylanishi va tirishishlar rivojlanishi mumkinligini hisobga olish kerak. Preparat bolalar ololmaydigan joyda saqlansin va yaroqlilik muddati o‘tgach ishlatilmasin.

30oS dan yuqori bo‘lmagan haroratda. Muzlashiga yo‘l qo‘yilmasin.

Flukonazolning dozasini oshirib yuborilishi haqida xabarlar bor va bir holatda odam immun tanqisligi virusi bilan infektsiyalangan 42 yoshli bemorda, 8200 mg preparat qabul qilingandan keyin gallyutsinatsiyalar va paranoidal hatti-harakatlar paydo bo‘lgan. Bemor gospitalizatsiya qilingan; uning holati 48 soat davomida normallashgan. Doza oshirib yuborilgan hollarda simptomatik davolash (shu jumladan tutib turuvchi choralar va me’dani yuvish) o‘tkazish mumkin. Flukonazol asosan buyrak orqali chiqariladi, shuning uchun jadallashtirilgan diurez, ehtimol, preparatning chiqarilishini tezlashtirishi mumkin.  3 soat davomidagi dializ seansi flukonazolning qon plazmasidagi darajasini taxminan 50% ga pasaytiradi.

Retsept bo‘yicha

Vena ichiga yuborish uchun eritma 2 mg/ml; 25 ml, 50 ml, 100 ml yoki 200 ml dan eritma rezina tiqin bilan bekitilgan va “flip off” tur plastik kiritmali alyumin qalpoqcha bilan siqib yopilgan 1 tur tiniq rangsiz shisha flakonda. Flakon plastik tutgich bilan ta’minlangan. 1 flakondan qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnomasi bilan birga karton qutiga joylanadi.

5 yil.