Daporinretsept bilan rasmini ko'rish

Tarkibi:

Har bir plyonka qobiq bilan qoplangan tabletka quyidagilarni saqlaydi: faol modda: 30 mg yoki 60 mg dapoksetin (dapoksetin gidroxloridi shaklida); yordamchi moddalar: laktoza monogidrati, mikrokristall tsellyuloza, natriy kroskarmelloza, suvsiz kolloid kremniy dioksidi, magniy stearati; qobig‘ining tarkibi: kulrang opadri® II 32K275005 (gipromelloza, laktoza monogidrati, titan dioksidi, triatsetin, temir (II,III) oksidi, temir (III) oksidi, temir (II) oksidi).

Ta'sir etuvchi modda(XPN):

dapoksetin

Preparatning savdo nomi:

Daporin

Farmakalogik guruhi:

muddatidan oldin kuzatiladigan eyakulyatsiyani davolash uchun vosita.

Dori shakli:

plyonka qobiq bilan qoplangan tabletkalar.

Daporin 30 mg: dumaloq, bir tomoni qavariq, boshqa tomoni yassi, qavariq tomonida uchburchakni ichida “30” gravirovkasi bo‘lgan, och kulrang rangli plyonka qobiq bilan qoplangan tabletkalar. Daporin 60 mg: dumaloq, bir tomoni qavariq, boshqa tomoni yassi, qavariq tomonida uchburchakni ichida “60” gravirovkasi bo‘lgan, och kulrang rangli plyonka qobiq bilan qoplangan tabletkalar.

muddatidan oldin kuzatiladigan eyakulyatsiyani davolash uchun vosita.

G04BX14

So‘rilishi Dapoksetin tez so‘riladi, va qon plazmasida maksimal kontsentratsiyasiga (Smax) preparat qabul qilinganidan so‘ng 1-2 soatdan keyin erishadi. Mutloq biokiraolishligi 42% (15-76% diapazonida) ga teng. Dapoksetin och qoringa 30 mg va 60 mg dozalarda og‘iz orqali bir marta qabul qilinganidan so‘ng qon plazmasida faol moddaning maksimal kontsentratsiyasi muvofiq 297 ng/ml (1,01 soatdan keyin) va 498 ng/ml (1,27 soatdan keyin) ni tashkil etadi. Yog‘li ovqat qabul qilish dapoksetinning Smax o‘rtacha darajada (10% ga) kamaytiradi va AUC (“kontsentratsiya-vaqt” egri chizig‘i ostidagi maydon) va qon plazmasida maksimal kontsentratsiyaga erishish vaqtini 12% ga oshiradi. Biroq bunda dapoksetinni so‘rilish darajasi o‘zgarmaydi. Bu o‘zgarishlar klinik jihatdan ahamiyatga ega emas. Daporin preparatini ovqatlanishdan qat’iy nazar qabul qilish mumkin. Taqsimlanishi In vitro sharoitlarida dapoksetinning 99% dan ko‘proq qismi plazma oqsillari bilan bog‘lanadi. Faol metaboliti – dezmetildapoksetin – plazma oqsillari bilan 98,5% ga bog‘lanadi. Dapoksetin butun organizm bo‘ylab 162 l o‘rtacha muvozanatli taqsimlanish hajmi bilan tez taqsimlanadi. Metabolizmi In vitro sharoitlarida o‘tkazilgan tadqiqotlar, dapoksetin ko‘pgina jigar va buyrak fermentlari, ayniqsa CYP2D6, CYP3A4 va buyrakdagi flavin saqlovchi monooksigenaza (FM01) fermentlari tomonidan metabolizmga uchraydi deb taxmin qilish imkonini beradi. 14S-dapoksetinning metabolizmi o‘rganilgan klinik tadqiqot vaqtida dapoksetin peroral qabul qilinganidan so‘ng asosan N-oksidlanish, N-demetillanish, naftoguruhini gidroksillanishi, glyukuronizatsiyasi va sulfoguruhini birikishi orqali faol metabolizmga uchragan. Peroral qabul qilinganidan so‘ng jigarda tizimoldi metabolizm belgilari aniqlangan. Qon plazmasida aylanib yuruvchi asosiy komponentlari intakt dapoksetin va dapoksetin-N-oksida bo‘lgan. In vitro sharoitlarida o‘tkazilgan tadqiqotlarda dapoksetin-N-oksidini faol emasligi aniqlangan. Bundan tashqari, dapoksetinning qonda aylanib yuruvchi metabolitlarini umumiy miqdoridan 3% dan kamroq miqdorda dezmetildapoksetin va didezmetildapoksetin metabolitlari aniqlangan. In vitro sharoitlarida o‘tkazilgan tadqiqotlarda, dezmetildapoksetin faolligi bo‘yicha dapoksetin bilan bir xil, didezmetildapoksetinning faolligi esa dapoksetinga nisbatan taxminan 2 marta kamligi aniqlangan. Bog‘lanmagan dezmetildapoksetinning ekspozitsiyasi (AUC va Smax) bog‘lanmagan dapoksetinning ekspozitsiyasidan muvofiq 50% va 23% ni tashkil etgan. Chiqarilishi Dapoksetinning metabolitlari asosan siydik bilan kon’yugatlar ko‘rinishida chiqariladi. O‘zgarmagan faol modda siydikda aniqlanmaydi. Dapoksetin tez chiqariladi, buni preparatning dozasi qabul qilinganidan so‘ng 24 soatdan keyin qon plazmasida moddaning kontsentratsiyasini pastligi (maksimal kontsentratsiyasidan 5% dan ham kam) dalolat beradi. Har kuni qabul qilinganida organizmda faol moddani to‘planishi minimal darajada. Peroral qabul qilinganida yakuniy yarim chiqarilish davri taxminan 19 soatni tashkil etadi.

Preparat 18 yoshdan 64 yoshgacha bo‘lgan erkaklarda muddatidan oldin kuzatiladigan eyakulyatsiyani davolash uchun mo‘ljallangan.

Preparat ichga qabul qilinadi. Tabletkani butun holida, kamida to‘liq bir stakan suv bilan yutish kerak. Preparatni ovqatlanishdan qat’iy nazar qabul qilish mumkin. 18 yoshdan 64 yoshgacha bo‘lgan erkaklar Barcha erkaklar uchun tavsiya etilgan doza 30 mg ni tashkil etadi; bu doza rejalashtirilgan jinsiy aloqadan 1-3 soat oldin qabul qilinadi. 30 mg dozani samarasi yetarli bo‘lmaganida va yaxshi o‘zlashtirilganida uni 60 mg gacha oshirish mumkin. Tavsiya etilgan maksimal qabul qilishlar soni 24 soatda bir marta. Muddatidan oldin kuzatiladigan eyakulyatsiyani davolash uchun Daporin preparatini buyurgan shifokor, patsiyent birinchi 4 hafta davolangandan so‘ng yoki 6 dozasini qabul qilganidan so‘ng preparatni qo‘llashdan kutiladigan havf va foydani baholashi kerak va keyinchalik Daporin preparati bilan davolash maqsadga muvofiqligini hal qilish uchun havf-foyda nisbatini aniqlashi kerak. 65 yoshdan oshgan patsiyentlar Ushbu patsiyentlar guruhida preparatni qo‘llash samaradorligi va xavfsizligi aniqlanmagan. Buyrak faoliyatini buzilishi bo‘lgan patsiyentlar Buyrak faoliyatini yengil yoki o‘rtacha darajada buzilishi bo‘lgan patsiyentlar uchun preparatning dozasiga tuzatish kiritish talab etilmaydi, ammo ehtiyotkorlik bilan qo‘llash tavsiya etiladi. Buyrak faoliyatini og‘ir darajadagi buzilishi bo‘lgan patsiyentlarga preparatni qo‘llash tavsiya etilmaydi. Jigar faoliyatini buzilishi bo‘lgan patsiyentlar Jigar faoliyatini yengil darajada buzilishi bo‘lgan patsiyentlar uchun preparatning dozasiga tuzatish kiritish talab etilmaydi. jigar faoliyatini o‘rtacha va og‘ir darajada buzilishi (Chayld-Pyu shkalasi bo‘yicha V va S sinflar) bo‘lgan patsiyentlarga preparatni qo‘llash mumkin emas. CYP2D6 izofermentining faolligi past bo‘lgan patsiyentlar, CYP2D6 izofermentining faol ingibitorlari bilan bir vaqtda qabul qilish CYP2D6 izofermentining faolligi past bo‘lgan shaxslarga yoki Daporin preparati bilan bir vaqtda CYP2D6 izofermentining faol ingibitorlarini qabul qilayotgan patsiyentlarga Daporin preparatining dozasi 60 mg gacha oshirilganida ehtiyotkorlikka rioya qilish kerak. CYP3A4 izofermentining faol yoki o‘rtacha faol ingibitorlarini qabul qilayotgan patsiyentlar CYP3A4 izofermentining faol ingibitorlarini bir vaqtda qabul qilish mumkin emas. Daporin preparatini CYP3A4 izofermentining o‘rtacha faol ingibitorlari bilan bir vaqtda qabul qilganda preparatning dozasini 30 mg gacha pasaytirish kerak.

Klinik tadqiqotlarda tez-tez kuzatilgan va preparatning dozasiga bog‘liq bo‘lgan quyidagi nojo‘ya ta’sirlari: ko‘ngil aynishi (dapoksetinning 30 mg va 60 mg dozasi qabul qilinganida muvofiq 11,0% va 22,2%), bosh aylanishi (5,8% va 10,9%), bosh og‘rig‘i (5,6% va 8,8%), diareya (3,5% va 6,9%), uyqusizlik (2,1% va 3,9%), toliqish (2,0% va 4,1%) qayd etilgan. Preparat bilan davolashni bekor qilish talab etilgan eng ko‘p nojo‘ya ko‘rinishlar ko‘ngil aynishi (2,2% patsiyentlarda) va bosh aylanishi (1,2%) bo‘lgan. Nojo‘ya samaralarni uchrash tezligini quyida keltirilgan ko‘rsatkichlari quyidagi tarzda aniqlangan: juda tez-tez (≥1/10); tez-tez (≥1/100, <1/10); tez-tez emas (≥1/1000, <1/100); kam hollarda (≥1/10000, <1/1000). Ruhiy buzilishlar: tez-tez – xavotirlik, ajitatsiya, bezovtalik, odatda kuzatilmaydigan tushlar ko‘rish, libidoni pasayishi; tez-tez emas – depressiya, depressiv kayfiyat, eyforiya holati, kayfiyatni o‘zgaruvchanligi, asabiylik, befarqlik, apatiya, ongni chalkashishi, dezoriyentatsiya, patologik fikrlash, somatosensor amplifikatsiya, uyquni buzilishi, boshlang‘ich uyqusizlik, oraliq uyqusizlik, tungi dahshatlar, bruksizm, libidoni yo‘qolishi, anograzmiya. Markaziy nerv tizimi tomonidan: juda tez-tez – bosh aylanishi, bosh og‘rig‘i; tez-tez – uyquchanlik, diqqatni jamlashni buzilishi, tremor, paresteziya; tez-tez emas – xushdan ketish (shu jumladan vazovagal xushdan ketish), postural bosh aylanishi, akatiziya, ta’m bilishni buzilishi, haddan tashqari uyquchanlik, letargiya, sedativ holat, ongni susayishi; kam hollarda – jismoniy harakatlarda bosh aylanishi, to‘satdan uxlab qolish; Ko‘rish a’zolari tomonidan: tez-tez – ko‘rishni noaniqligi; tez-tez emas – midriaz, ko‘z sohasida og‘riq, ko‘rishni buzilishi. Eshitish a’zolari va labirint tomonidan: tez-tez – quloqlarni shang‘illashi; tez-tez emas – vertigo. Yurak-qon tomir tizimi tomonidan: tez-tez – qizib ketish hissi; tez-tez emas – sinus tuguni faolligini to‘xtashi, sinusli bradikardiya, taxikardiya, arterial bosimni pasayishi, sistolik gipertenziya, qizib ketish hissi. Nafas tizimi tomonidan: tez-tez – burunni bitishi, esnash. Me’da-ichak yo‘llari tomonidan: juda tez-tez – ko‘ngil aynishi; tez-tez – diareya, qusish, qabziyat, qorin sohasida og‘riq, dispepsiya, meteorizm, me’da sohasida diskomfort hissi, qorinni dam bo‘lishi, og‘izni qurishi; tez-tez emas – qorin sohasida diskomfort, epigastriyda diskomfort. Teri va teri osti to‘qimalari tomonidan: tez-tez – gipergidroz; tez-tez emas – qichishish, sovuq ter chiqishi. Reproduktiv tizimi tomonidan: tez-tez – erektil disfunktsiya; tez-tez emas – eyakulyatsiyani bo‘lmasligi, orgazmni izdan chiqishi, shu jumladan erkaklarda anorgazmiya, erkaklarda jinsiy a’zolarni paresteziyasi. Umumiy o‘zgarishlar: tez-tez – holsizlik, ta’sirchanlik; tez-tez emas – asteniya, qizish hissi, havotirlik hissi, lohaslik, mast bo‘lish hissi. Laborator ko‘rsatkichlarni o‘zgarishi: tez-tez – arterial bosimni oshishi; tez-tez emas – yurak qisqarishlari sonini oshishi, diastolik arterial bosimni oshishi, ortostatik arterial bosimni oshishi.

dapoksetin gidroxloridiga yoki preparatning yordamchi moddalaridan birortasiga o‘ta yuqori sezuvchanlik;yaqqol ifodalangan yurak kasalliklari (masalan, NYHA bo‘yicha II-IV sinf yurak yetishmovchiligi), doimiy kardiostimulyator bo‘lmaganida yurak o‘tkazuvchanligini buzilishi (atrioventrikulyar o‘tkazuvchanlikni 2-3 darajadagi blokadasi yoki sinus tugunini sustligi sindromi), yaqqol ifodalangan yurak ishemik kasalligi yoki yurakning klapan apparatini shikastlanishi);monoaminooksidaza ingibitorlari (MAO-I) bir vaqtda qabul qilish va ularni qo‘llash to‘xtatilganidan so‘ng 14 kun davomida qabul qilish (analogik holatda, MAO-I preparatni qabul qilish to‘xtatilganidan so‘ng 7 kun davomida qabul qilish mumkin emas);tioridazin preparatini bir vaqtda va uni qo‘llash to‘xtatilganidan so‘ng 14 kun davomida qabul qilish (analogik holat, preparatni qabul qilish to‘xtatilganidan so‘ng 7 kun davomida tioridazinni qabul qilish mumkin emas);serotoninni qayta qamrab olinishini ingibitorlarini (serotoninni qayta qamrab olinishini selektiv ingibitorlari – SQQSI), noradrenalin va tritsiklik antidepressantlar va serotoninergik ta’sirga ega bo‘lgan boshqa preparatlar (masalan, L-triptofan, triptanlar, tramadol, linezolid, litiy), dalachoy (Hypericum perforatum) preparatlarini bir vaqtda qabul qilish va ushbu preparatlarni qo‘llash to‘xtatilganidan so‘ng 14 kun davomida qabul qilish (analogik holat, preparatni qabul qilish to‘xtailganidan so‘ng 7 kun davomida ushbu preparatlarni qabul qilish mumkin emas);CYP3A4 izofermentining faol ingibitorlari, masalan, ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, sakvinavir, telitromitsin, nefazodon, nelfinavir, atazanavir va boshqalar bilan bir vaqtda qabul qilish;jigar faoliyatini o‘rtacha va og‘ir darajadagi buzilishlari (Chayld-Pyu shkalasi bo‘yicha V va S sinf);18 yoshgacha bo‘lgan bolalarga qo‘llash mumkin emas.

SQQSI va monoaminoksidaza ingibitorlarini bir vaqtda qabul qilgan patsiyentlarda jiddiy, ba’zida o‘lim bilan yakunlangan reaktsiyalar, shu jumladan gipertermiya, mushaklar rigidligi, mioklonus, vegetativ nerv tizimini hayotiy muhim a’zolar faoliyatining ko‘rsatkichlarini tez o‘zgarishi bilan kechuvchi beqarorligi, shuningdek ruhiy holatini o‘zgarishi, shu bilan birga deliriy hamda komagacha zo‘rayib boruvchi kuchli qo‘zg‘alishlar rivojlanganligi ta’riflangan. Bu reaktsiyalar SQQSI qabul qilishni yaqinda to‘xtatgan va MAO ingibitorlari bilan davolanishni boshlagan patsiyentlarda kuzatilgan. Ba’zi hollarda simptomlari havfli neyroleptik sindromni eslatgan. Hayvonlarda SQQSI va MAO ingibitorlarini birga qo‘llash vaqtida olingan ma’lumotlar, ushbu preparatlar arterial bosimni sinergik oshirishi va xulq-atvorni qo‘zg‘aluvchan qilishi mumkin deb taxmin qilinadi. Shuning uchun Daporin preparatini MAO ingibitorlari bilan bir vaqtda va ularni qo‘llash to‘xtatilganidan so‘ng 14 kun davomida qabul qilish mumkin emas. Analogik holat, MAO ingibitorlarini Daporin preparatini qo‘llash to‘xtatilganidan so‘ng 7 kun davomida qabul qilish mumkin emas. Tioridazin QTc oralig‘ini uzaytiradi, bu yurak qorinchalari aritmiyasi bilan kechadi. CYP2D6 fermentini susaytiradigan, Daporin turidagi preparatlar, ehtimol, tioridazinning metabolizmini tormozlaydi. Buning oqibatida chaqiriladigan tioridazinning darajasini oshishi QTc oralig‘ini uzayishini kuchaytirishini kutish mumkin. Daporin preparatini tioridazin preparati bilan bir vaqtda va uni qo‘llash to‘xtatilganidan so‘ng 14 kun davomida qabul qilish mumkin emas. Analogik holat, tioridazin preparatini Daporin preparatini qabul qilish to‘xtatilganidan so‘ng 7 kun davomida qabul qilish mumkin emas. Daporin preparatini serotoninergik preparatlar (shu jumladan MAO-ingibitorlari, L-triptofan, triptanlar, tramadol, linezolid, SQQSI, serotonin va noradrenalinni qamrab olinishini ingibitorlari, litiy va dalachoy preparatlari (Hypericum perforatum)) bilan bir vaqtda qo‘llash serotoninergik nojo‘ya samaralarning uchrash tezligini oshirishi mumkin. Daporin preparatini boshqa SQQSI, MAO-ingibitorlari va boshqa serotoninergik preparatlari bilan bir vaqtda va ushbu preparatlarni qo‘llash to‘xtatilganidan so‘ng 14 kun davomida qabul qilish mumkin emas. Analogik holat, ushbu preparatlarni Daporin preparatini qo‘llash to‘xtatilganidan so‘ng 7 kun davomida qabul qilish mumkin emas. Muddatidan oldin eyakulyatsiya kuzatiladigan patsiyentlarda Daporin preparatini markaziy nerv tizimiga ta’sir qiluvchi preparatlar bilan bir vaqtda qo‘llash o‘rganilmagan. Ushbu preparatlarni bir vaqtda qabul qilish zarurati tug‘ilganida ehtiyotkorlikka rioya qilish kerak. CYP2D6, CYP3A4 va FM01 izofermentlarining ingibitorlari dapoksetinning klirensini kamaytirishi mumkin. Daporin preparatini CYP3A4 izofermentining faol ingibitorlari, masalan, ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, sakvinavir, telitromitsin, nefazodon, nelfinavir va atazanavir bilan bir vaqtda qo‘llash mumkin emas. CYP3A4 izofermentining o‘rtacha faol ingibitorlarini, masalan, eritromitsin, klaritromitsin, flukonazol, amprenavir, fosamprenavir, aprepitant, verapamil yoki diltiazem bilan bir vaqtda qo‘llash, ayniqsa CYP2D6 izofermentining faolligi past bo‘lgan patsiyentlarda dapoksetin va dezmetildapoksetinning tizimli ta’sir darajasini ahamiyatli oshirishi mumkin. Tadalafil dapoksetinning farmakokinetikasiga ta’sir qilmagan. Sildenafil dapoksetinning AUC va Smax biroz oshirgan, bu klinik jihatdan ahamiyatsiz hisoblanadi. FDE-5 ingibitorlarini qabul qilayotgan patsiyentlarda ortostatik gipotoniyaga tolerantlik past bo‘lganligi tufayli, Daporin preparatini ularga ehtiyotkorlik bilan buyurish kerak. α-adrenoblokatorlarni qabul qilayotgan patsiyentlarda ortostatik gipotoniyaga tolerantlik past bo‘lganligi tufayli, Daporin preparatini ularga ehtiyotkorlik bilan buyurish kerak. Dapoksetin CYP2D6 izofermenti tomonidan metabolizmga uchraydigan boshqa preparatlarning qon plazmasidagi kontsentratsiyasini oshirishi mumkin. Buni klinik ahamiyati katta emas. Daporin preparati varfarin preparatini uzoq muddat qabul qilayotgan patsiyentlarga buyurilganida ehtiyotkorlikka rioya qilish tavsiya etiladi. Etanol va Daporin preparatini bir vaqtda qabul qilish bosh aylanishi, uyquchanlik, reflekslarni sekinlashishi, fikrlashni o‘zgarishi kabi noxush reaktsiyalarning uchrash tezligi va og‘irligini kuchaytiradi. Alkogolni Daporin preparati bilan majmuada qo‘llash ham neyrokardiogen nojo‘ya samaralar, xususan, xush ketishlar sonini oshirishi mumkin, bu kutilmagan jarohatlar havfini oshiradi. Shuning uchun Daporin preparati bilan davolanish vaqtida alkogol qabul qilishdan saqlanish kerak.

Preparat faqat muddatidan oldin eyakulyatsiya kuzatiladigan erkaklar uchun mo‘ljallangan. Muddatidan oldin eyakulyatsiya kuzatilmaydigan erkaklarda preparatni qo‘llash havfsizligi aniqlanmagan, eyakulyatsiyani kechikishi yuzasidan ma’lumotlar yo‘q. Erektil disfunktsiyasi bo‘lgan, fosfodiesteraza ingibitorlarining 5 turini (FDE-5) qabul qilayotgan patsiyentlar Daporin preparatini qabul qilishlari mumkin emas. Yurak va qon-tomirlarni organik kasalliklari (masalan, yurakdan qonni otilib chiqishini obstruktsiyasi, yurakning klapan apparatini shikastlanishi, uyqu arteriyasi stenozi, koronar arteriyani aterosklerozi) bo‘lgan patsiyentlarda yurak kasalliklari va boshqa kasalliklar oqibatida xushdan ketishlarning noxush yurak-qon tomir oqibatlarini rivojlanish havfi yuqori bo‘ladi. Biroq hozirgi vaqtda, ushbu havf yurak-qon tomir kasalliklari bo‘lgan patsiyentlarda vazovagal xushdan ketishlarga tarqalish yoki tarqalmasligini aniqlash uchun ma’lumotlar yetarli emas. Klinik tadqiqotlarda ortostatik gipotoniyani rivojlanish hollari ta’riflangan. Shifokor, kuzatilishi mumkin bo‘lgan prodromal simptomlar, masalan patsiyent o‘rnidan turganidan so‘ng yengil bosh aylanishi paydo bo‘lganida, zudlik bilan yotish kerak, bunda bosh tanadan pastroqda bo‘lishi kerak yoki boshni tizzalar orasiga tushirib o‘tirishi va simptomlar o‘tib ketgunicha shunday holatda qolishi kerakli yuzasidan patsiyentga oldindan axborot berishi kerak. Bundan tashqari, patsiyent uzoq muddat yotganidan yoki o‘tirganidan so‘ng o‘rnidan to‘satdan turishidan saqlanish kerakligi yuzasidan patsiyentga axborot berish kerak. Qon-tomirlarni kengaytiruvchi preparatlar (masalan, α-adrenoblokatorlar, nitratlar, FDE-5 ingibitorlari) ni qabul qilayotgan patsiyentlarda preparatning ortostatik ta’siriga tolerantligi past bo‘lishi mumkinligi tufayli, ularga Daporin preparatini ehtiyotkorlik bilan buyurish kerak. Qisqa muddatli tadqiqotlarda tarqoq depressiya va boshqa ruhiy buzilishlari bo‘lgan bolalar va o‘smirlarda antidepressantlar, shu jumladan SQQSI o‘z joniga qasd qilish va suiqasdlik fikrlari paydo bo‘lish havfini platseboga nisbatan ko‘proq oshirgan. 24 yoshdan oshgan kattalarda bunday samara aniqlanmagan. Ananmnezida maniya/gipomaniya yoki bipolyar buzilishlari bo‘lgan patsiyentlarga Daporin preparatini qo‘llash mumkin emas. Ushbu kasalliklarning simptomlari paydo bo‘lganida preparatni qabul qilishni to‘xtatish kerak. SQQSI tirishish bo‘sag‘asini pasaytirish hususiyati borligi tufayli, nostabil tutqanoq bilan xastalangan patsiyentlarga Daporin preparatini buyurishdan saqlanish kerak, tirishishlar paydo bo‘lganida preparatni bekor qilish kerak. Nazoratli tutqanoq bilan xastalangan patsiyentlarni yaxshilab kuzatish tavsiya etiladi. Daporin preparatini qo‘llashni boshlashdan oldin patsiyentda depressiyaning belgilari va simptomlari bo‘lganida tashxis qo‘yilmagan depressiv buzilishlar borligini istisno qilish uchun tekshiruv o‘tkazish kerak. Daporin preparatini antidepresantlar, shu jumladan SQQSI va serotonin hamda noradrenalinni qayta qamrab olinishini ingibitorlari bilan bir vaqtda qabul qilish mumkin emas. Daporin preparati bilan davolashni boshlash uchun depressiya yoki havotirlikni davolashni to‘xtatish tavsiya etilmaydi. Preparat ruhiy buzilishlar (masalan, shizofreniya yoki dapressiya) ni davolash uchun mo‘ljallanmagan, shunday kasalliklar bilan xastalangan erkaklarga uni qo‘llash mumkin emas, chunki bunda depressiyaning simptomlarini kuchayishini istisno qilish mumkin emas. Bezovtalikni chaqiradigan har qanday fikrlar yoki hissiyotlar paydo bo‘lganida zudlik bilan shifokorga xabar berish kerak. Daporin preparati bilan davolanish vaqtida depressiyaning belgilari va simptomlari paydo bo‘lganida, preparatni bekor qilish kerak. Daporin preparatini qabul qilgan patsiyentlarda prodromal simptomlar, shu jumladan ko‘ngil aynishi, bosh aylanishi / boshda yengillik hissi va terlash kuzatilgan. Daporin preparati bilan davolanish vaqtida prodromal simptomlar yoki ularsiz kechuvchi xushdan ketish holati rivojlanishi mumkinligi yuzasidan patsiyentlar ogohlantirilgan bo‘lishlari kerak. Patsiyent xushidan ketib, yiqilganida jiddiy jarohatlar olish havfini pasaytirish uchun prodromal belgilar va simptomlarni aniqlash va yetarli miqdorda suv iste’mol qilishni muhimligi yuzasidan shifokor patsiyentga axborot berishi kerak. Kuzatilishi mumkin bo‘lgan prodromal simptomlar paydo bo‘lganida, patsiyent zudlik bilan yotishi kerak, bunda bosh tanadan pastroqda bo‘lishi kerak yoki boshni tizzalar orasiga tushirib o‘tirishi va simptomlar o‘tib ketgunicha shunday holatda qolishi kerak. Xushdan ketish yoki markaziy nerv tizimi tomonidan boshqa samaralar paydo bo‘lganida potentsial havfli jarohatlardan, shu jumladan avtomobilni boshqarish va xavfli mexanizmlarni boshqarishdan saqlanish kerakligi yuzasidan patsiyentni ogohlantirish kerak. Daporin preparatini alkogol bilan birga qabul qilish neyrokardiogen nojo‘ya samaralar, shu jumladan xushdan ketishni kuchaytirishi mumkin, bu kutilmagan jarohatlar xavfini oshiradi; shuning uchun preparat bilan davolanish vaqtida patsiyentlarga alkogol iste’mol qilishdan saqlanishni tavsiya etish kerak. Preparat CYP3A4 izofermentining o‘rtacha faol ingibitorlari (eritromitsin, klaritromitsin, flukonazol, amprenavir, fosamprenavir, aprepitant, verapamil, diltiazem) bilan bir vaqtda qabul qilinganida preparatning dozasini 30 mg gacha pasaytirish, ehtiyotkorlik bilan qo‘llash kerak. CYP2D6 izofermentining faol ingibitorlarini qabul qilayotgan patsiyentlarga va CYP2D6 izofermentining faolligi past bo‘lgan patsiyentlarga preparatning dozasi 60 mg gacha oshirilganida ehtiyotkorlikka rioya qilish tavsiya etiladi, chunki bunda preparatning tizimli ta’sir qilish darajasiga muvofiq ravishda preparatning dozasiga bog‘liq noxush ko‘rinishlarini uchrash tezligi va og‘irligi oshishi mumkin. SQQSI qo‘llanganida qon ketish hollari ta’riflangan. Daporin preparati trombotsitlarning faoliyatiga ta’sir qiluvchi preparatlar (masalan, atipik neyroleptiklar, fenotiazinlar, atsetilsalitsil kislotasi, nosteroid yallig‘lanishga qarshi vositalar (NYAQV), antikoagulyantlar) bilan bir vaqtda qabul qilinganida, shuningdek anamnezida qon ketishlari yoki qon ivishi tizimini buzilishlari bo‘lgan patsiyentlarga qo‘llanganida ehtiyotkorlikka rioya qilish tavsiya etiladi. Buyrak faoliyatini og‘ir darajadagi buzilishlari bo‘lgan patsiyentlarga preparatni qo‘llash tavsiya etilmaydi, buyrak faoliyatini o‘rtacha va yengil darajada buzilishlari bo‘lgan patsiyentlarga preparatni ehtiyotkorlik bilan qo‘llash kerak.

25°S dan yuqori bo‘lmagan haroratda saqlansin.

Klinik tadqiqotlarda dozani oshirib yuborilish hollari ta’riflanmagan. Preparatni 240 mg dozada (2 dozaga bo‘lib, 3 soatlik oraliq bilan) qabul qilish kutilmagan noxush ko‘rinishlarni chaqirmagan. Umuman olganda, SQQSI ning dozasini oshirib yuborilish simptomlari serotoninergik reaktsiyalar, shu jumladan uyquchanlik, me’da-ichak buzilishlari (ko‘ngil aynishi, qusish), taxikardiya, tremor, qo‘zg‘alish va bosh aylanishidan iborat. Preparatning dozasi oshirib yuborilganida zarurat bo‘lganida standart tutib turuvchi davolash o‘tkazish kerak. Preparatni plazma oqsillari bilan ahamiyatli darajada bog‘langanligi va dapoksetin gidroxloridini taqsimlanish hajmi katta bo‘lganligi tufayli, jaddalashtirilgan diurez, dializ, gemoperfuziya va qon quyish samarali bo‘lish ehtimoli kam. Spetsifik antidoti noma’lum.

Retsept bo‘yicha beriladi

Plyonka qobiq bilan qoplangan tabletkalar. 3 tabletka blisterda. 1 yoki 2 blister qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnomasi bilan birga karton qutiga joylangan.

3 yil.