Dorilar haqida

dorilar haqida ma'lumotlar

 
Savol; Сонопакс хакида малумот берилар
Javob;
 Сонапакс{тиоридазин} 30 йилдан бери куплаб инсонларни ишончини оклаб келмокда. Шу ишонч хақида бироз маълумот берамиз.
Диккат бу препарат факат шифокор ретсепи ва курсатмасига кура қуллаш керак маълумотлар факат танишиб чиқиш учун.
Купгина психотерапевтик дориларни асоси гийохванд моддалар булганлиги сабаб уларни седатив ва антипсихологик тасири жуда юкорилиги сабаб даволаш мобайнида кийинчилик тугдиради яни бушашиш, эйфория, бош айланиши, тана мувозанати ва бошкаруви бузилиши кузатилади.
Лекин Сонапакс таьсир хайратланарли чунки кичик дозаларда антидепрессант таьсир, катта дозада еса седатив таьсири намойон булади.
Айникса кучли психоневрологик дориларга урганиб колиш эхтимоли булган беморлар бу препарат билан даволанганда дорига урганиб колиш умуман кузатилмайди.Бу препаратни турли йошдагиларга бемалол куллаш мумкинлиги сабаб клиникаларда терапевтлар хар кандай касалликда бемордаги вахима куркув безовталикни камайтириш учун куллашмокда.
Хаттоки алкоголизмни ва болалардаги диккатни жамлай олмаслик кариларда еса харакат азолари дефекти шунингдек деменсия ва турли куплаб касалликларда кулланиб келмокда.
Бу препарат ичиладиган дозасига кура антидепрессант транквилизатор нейролептик шунингдек седатив ва дермтологияда аллергияга ишлатиш мумкин булган кенг камровли нойоб йоки "Аросат" дори десак хам булади.
Cонапакс хакида жуда куп хусусиятлари мавжудлиги ва уни турли дозаларда намойон булиши сабаб факатгина шифокор белгилаган дозада кабул килишингизни маслахат берамиз...
Sog'lig'ingizga befarq bo'lmang...
Yana boshqa yangiliklar uchun VITAinfo.uz/yangiliklar.
Dorilar haqidagi ma'lumotlar uchun VITAinfo.uz/dorilar.
Savol Javoblar bo'limi uchun VITAinfo.uz/savoljavoblar.

2021.02.15