Repretinretsept bilan rasmini ko'rish

Tarkibi:

1 ml preparat quyidagilarni saqlaydi: faol modda: epoetin alfa 2000 XB yoki 4000 XB yordamchi moddalar: albumin eritmasi, natriy tsitrati, natriy xloridi, limon kislotasi, inyektsiya uchun suv.

Ta'sir etuvchi modda(XPN):

epoetin alfa

Preparatning savdo nomi:

Repretin

Farmakalogik guruhi:

eritropoezni rag‘batlantiruvchi vosita.

Dori shakli:

inyektsiya uchun eritma

tiniq rangsiz suyuqlik.

eritropoezni rag‘batlantiruvchi vosita.

V03XA01

Teri ostiga yuborilganida preparatning biokiraolishligi 25-40% ni tashkil etadi, uning qondagi kontsentratsiyasi asta-sekin oshib boradi va 12-18 soatdan keyin maksimumga yetadi. Maksimal kontsentratsiyasi, vena ichiga yuborilganidan keyingi kontsentratsiyasiga nisbatan ancha past bo‘ladi. Yarim chiqarilish davri teri ostiga yuborilganida 16-24 soatni va vena ichiga yuborilganida 5-6 soatni tashkil etadi. Preparat kumulyativ xususiyatlarga ega emas.

Anemiya (oldini olish va davolash uchun): – kattalar va bolalardagi surunkali buyrak yetishmovchiligida, shu jumladan gemo- yoki peritoneal dializdagi, shuningdek dializ oldi patsiyentlarida; – OITV bilan infektsiyalangan patsiyentlarda zidovudin bilan davolanish fonida (endogen eritropoetinning kontsentratsiyasi 500 XB/ml yoki undan kam); – nomiyeloid o‘smalarda (shu jumladan, tsitostatik davolash fonida). Allogen gemotransfuziyalarga bo‘lgan ehtiyojni kamaytirish va eritropoezni yaxshilash maqsadida anemiyasiz, shuningdek yengil yoki o‘rtacha darajadagi anemiyasi (Hb 100-130 g/l) bo‘lgan patsiyentlarni ko‘p miqdorda qon yo‘qotilishi (2-4 birlik yoki 900-1800 ml) kutilayotgan operatsiyalarga tayyorlash uchun qo‘llanadi. Gematokriti 33-39% bo‘lgan patsiyentlarni autologik qon yig‘ishni yengillashtirish va allogen gematransfuziyalarni (quyiladigan qonning kutilayotgan ehtiyoji, epoetin alfani qo‘llamasdan olish mumkin bo‘lgan qon miqdoridan ortiq bo‘lganda) qo‘llash bilan bog‘liq bo‘lgan havfni kamaytirish uchun predepozit dastur doirasida yirik jarrohlik aralashuvlariga tayyorlash uchun qo‘llanadi.

Teri ostiga yoki vena ichiga yuboriladi. Yuborish usuli o‘zgartirilganida, preparat avvalgi dozada yuboriladi, so‘ngra zarurati bo‘lsa dozaga tuzatish kiritiladi (teri ostiga yuborilganida bir xil terapevtik samaraga erishish uchun, vena ichiga yuborilganiga nisbatan 20-30% kamroq doza talab etiladi). Surunkali buyrak yetishmovchiligi fonida anemiyasi bo‘lgan patsiyentlarda gemoglobinning optimal kontsentratsiyasi – kattalarda – 100-120 g/l, bolalarda – 95-110 g/l bo‘ladi. Peritoneal dializdagi kattalarga teri ostiga yuboriladi, boshlang‘ich doza – 50 XB/kg haftada 2 marta. Zarurat bo‘lganida, doza gemoglobinning optimal kontsentratsiyasiga erishilguncha 4 haftada 1 marta 25 XB/kg ga oshiriladi. Tutib turuvchi doza – 25-50 XB/kg haftada 2 marta. Dializ oldi holatidagi katta yoshdagi patsiyentlarga boshlang‘ich doza – teri ostiga 50 XB/kg yoki vena ichiga haftada 3 marta yuboriladi. Zarurati bo‘lganida bir martalik doza gemoglobinning optimal kontsentratsiyasiga erishilguncha 4 haftada 1 marta 25 XB/kg ga oshiriladi. Tutib turuvchi doza – 17-33 XB/kg haftada 3 marta. Gemodializdagi bolalarga boshlang‘ich doza – 50 XB/kg haftada 3 marta. Zarurati bo‘lganida bir martalik doza gemoglobinning optimal kontsentratsiyasiga erishilguncha 4 haftada 1 marta 25 XB/kg ga oshiriladi. Tutib turuvchi doza tana vazni 10 kg dan kam bo‘lgan bolalarda – 75-150 XB/kg (o‘rtacha 100 XB/kg), 10-30 kg – 60-150 XB/kg (o‘rtacha 75 XB/kg), 30 kg dan ortiq – 30-100 XB/kg (o‘rtacha 33 XB/kg) ni tashkil etadi. Dastlab og‘ir darajadagi anemiyasi (gemoglobin 68 g/l dan kam) bo‘lgan patsiyentlarda, yengil anemiyasi bo‘lgan patsiyentlarga nisbatan, katta tutib turuvchi doza talab etiladi. Onkologik kasalliklari bo‘lgan patsiyentlarda optimal gemoglobin 120 g/l ni tashkil etishi kerak. Anemiyani davolash va oldini olish uchun teri ostiga haftada 3 marta 150 XB/kg boshlang‘ich bir martalik dozada yuboriladi. Agar 4 hafta davomida davolashdan so‘ng gemoglobinni oshishi 10 g/l dan kam qiymatni tashkil etsa, u holda keyingi 4 hafta davomida doza 300 XB/kg gacha oshiriladi. Agar 4 hafta davomida gemoglobinning oshishi 10 g/l dan kam qiymatni tashkil etsa, preparatni bekor qilish kerak. Agar 4 hafta davomida gemoglobinning miqdori 20 g/l dan ko‘proq oshsa, doza 25% ga kamaytiriladi. Agarda gemoglobin 140 g/l dan oshsa, u 120 g/l gacha pasaygunicha davolash to‘xtatib turiladi, va so‘ngra doza 25% ga kamaytirilib, davolash davom ettiriladi. Zidovudin bilan davolanayotgan OITV bilan infektsiyalangan patsiyentlar (endogen eritropoetinning kontsentratsiyasi kamida 500 XB/ml bo‘lganida): boshlang‘ich doza – 100 XB/kg haftada 3 marta teri ostiga yoki vena ichiga 8 hafta davomida yuboriladi. Zarurati bo‘lganida bir martalik doza 4 haftada 1 marta xuddi o‘sha yuborishlar tezligida 50-100 XB/kg ga oshiriladi. Preparatni 300 XB/kg dozada haftada 3 marta yuborilganida samara kuzatilmasa, keyingi davolash maqsadga muvofiq emas. Tutib turuvchi doza gematokritning darajasini taxminan 30-35% doirasida tutib turishni ta’minlashi kerak. Agar u 40% dan oshsa, preparatni qo‘llashni u 36% pasaygunigacha to‘xtatib turish kerak. Davolash qaytadan boshlanganida doza 25% ga kamaytirilishi kerak. Patsiyentlar uchun autologik qonni qo‘llash bilan o‘tkaziladigan jarrohlik aralashuvlaridan oldin – 600 XB/kg haftada 2 marta. Eritropoezni kamroq darajada stimulyatsiya qilish zarurati tug‘ilganida – 150-300 XB/kg haftada 2 marta yuboriladi. Davolash kursi – 3 haftani tashkil etadi. Qonni yig‘ish gematokritning kattaligi 33% yoki undan ortiq va/yoki gemoglobinning darajasi – 110 g/l va undan ortiq bo‘lganida amalga oshiriladi. Autologik qonni yig‘ishda ishtirok etmaydigan patsiyentlarga, operatsiyadan oldingi va operatsiya davrida – avvalgi operatsiyalarning 3 haftasi davomida (operatsiyadan oldin 21, 14, 7-kunlari) va operatsiya kuni, haftada bir marta teri ostiga 600 XB/kg yuboriladi. Agar operatsiyadan oldingi davrni qisqartirish kerak bo‘lsa, u holda operatsiyadan oldin 10 davomida, operatsiya kuni va operatsiyadan keyin 4 kun davomida har kuni 300 XB/kg dan yuboriladi.

Grippga o‘xshash simptomatika (davolashni boshida): bosh aylanishi, uyqusizlik, isitmali holat, bosh og‘rig‘i, mialgiya, artralgiya. Allergik reaktsiyalar: teri toshmasi (kuchsiz yoki o‘rtacha ifodalangan), ekzema, eshakemi, qichishish, angionevrotik shish. Yurak qon-tomir tizimi tomonidan: arterial bosimni dozaga bog‘liq oshishi, arterial gipertenziyani kechishini yomonlashishi (ko‘pincha surunkali buyrak yetishmovchiligi bo‘lgan patsiyentlarda), ayrim hollarda gipertonik kriz, arterial bosimni, entsefalopatiya simptomlari va tarqalgan toniko-klonik tirishishlar bilan kechuvchi, keskin oshishi (bosh og‘rig‘i, ongni chalkashishi). Qon yaratish tizimi tomonidan: trombotsitoz, ayrim hollarda – shunt trombozlari (arterial gipertenziyaga moyilligi bo‘lgan yoki anevrizmasi, stenozi va hokazolari bo‘lgan gemodializdagi patsiyentlarda), eritrotsitar o‘zak xujayrani aplaziyasi. Mahalliy reaktsiyalar: yuborilgan joyda giperemiya, achishish, kuchsiz yoki o‘rtacha darajadagi og‘riq (ko‘pincha teri ostiga yuborilganida). Laborator ko‘rsatkichlari tomonidan: zardobda ferritinning kontsentratsiyasini kamayishi, uremiyada – giperkaliyemiya, giperfosfatemiya. Boshqalar: nafas faoliyatini buzilishi yoki arterial bosimni pasayishi bilan bog‘liq bo‘lgan asoratlar, immun reaktsiyalar (antitelalar hosil bo‘lishini induktsiyasi), porfiriyani zo‘rayishi.

preparatning komponentlariga yuqori sezuvchanlik;birorta eritropoetin bilan ilgari o‘tkazilgan davolashdan keyingi partsial qizil qon xujayrali aplaziya;nazorat qilib bo‘lmaydigan arterial gipertenziya;adekvat antikoagulyant davolashni o‘tkazish imkonini yo‘qligi;o‘tkazilgan miokard infarktidan so‘ng 1 oy davomida;nostabil stenokardiya;jarrohlik operatsiyalari – toj, uyqu, bosh miya va periferik arteriyalarning og‘ir darajadagi okklyuzion kasalliklari va ularning oqibatlari (shu jumladan, o‘tkir miokard infarkti va bosh miyada qon aylanishini o‘tkir buzilishi) dan oldin qon yig‘ishni preddepozit dasturi doirasida;porfiriya;surunkali buyrak yetishmovchiligi bo‘lgan bemorlarda teri osti infektsiyalari (partsial qizil qon xujayralari aplaziya (eritroblastopeniya) ni rivojlanish havfi yuqori). Preparatni trombozi (anamnezida), xavfli o‘smalari, o‘roqsimon xujayrali anemiyasi bo‘lgan patsiyentlarda, temir tanqisligisiz o‘rtacha darajadagi anemiyasi bo‘lgan bemorlarda, refrakter anemiyasi, tutqanog‘i va surunkali jigar yetishmovchiligi bo‘lgan bemorlarda ehtiyotkorlik bilan qo‘llash kerak.

Tsiklosporinni eritrotsitlar bilan bog‘lanish darajasini oshirishi tufayli uning kontsentratsiyasini pasaytiradi (tsiklosporinning dozasiga tuzatish kiritish zarurati tug‘ilishi mumkin). Boshqa dori preparatlarining eritmalari bilan farmatsevtik jihatdan nomutanosibdir.

Davolash vaqtida arterial bosimni har haftada nazorat qilish va qonning umumiy tahlilini (shu jumladan, trombotsitlar, gematokrit, ferritin) o‘tkazish kerak. Operatsiyadan oldingi va keyingi davrda agar gemoglobinning miqdori 140 g/l dan kam qiymatni tashkil etgan bo‘lsa, uni tez-tez nazorat qilish kerak. Epoetin alfa anemiyani davolashda gemotransfuziyaning o‘rnini bosmasligini, lekin uni takroran yuborish zaruratini kamaytirishini yodda tutish kerak. Nazorat qilish mumkin bo‘lgan arterial gipertenziyasi yoki anamnezida trombotik asoratlari bo‘lgan bemorlarda gipotenziv dori vositalarning va antikoagulyantlarning dozasini muvofiq ravishda oshirish talab etilishi mumkin. Jigar yetishmovchiligi bo‘lgan patsiyentlarga buyurilganida epoetin alfaning metabolizmi sekinlashishi va eritropoez yaqqol kuchayishi mumkin. Ushbu toifadagi patsiyentlarga Repretinni qo‘llash xavfsizligi aniqlanmagan. Garchi preparat eritropoezni rag‘batlantirsa-da, epoetin alfani o‘smalarning ayrim turlarini, shu jumladan suyak ko‘migidagi o‘smalarni o‘sishiga ta’sir qursatishi mumkinligini butunlay inkor etib bo‘lmaydi. Operatsiyadan oldin gemoglobinni oshishi trombotik asoratlarni rivojlanishiga zamin yaratuvchi omil bo‘lib xizmat qilishi mumkinligini hisobga olish kerak. Rejali jarrohlik aralashuvini o‘tkazishdan oldin patsiyentlar adekvat profilaktik antiagregant davolash olishlari kerak. Operatsiyadan oldingi va keyingi davrda gemoglobinning dastlabki darajasi 150 g/l dan ortiq bo‘lgan patsiyentlarga buyurish tavsiya etilmaydi. Surunkali buyrak yetishmovchiligi va klinik jihatdan yaqqol ifodalangan yurak ishemik kasalligi yoki surunkali yurak yetishmovchiligi bo‘lgan katta yoshdagi patsiyentlarda gemoglobinning miqdori 100-120 g/l dan oshmasligi kerak. Davolashni boshlashdan oldin preparatga nisbatan noadekvat reaktsiyaning kuzatilishi mumkin bo‘lgan sabablarini (temir, folat kislotasi, tsianokobalamin tanqisligi, alyuminiy tuzlari bilan og‘ir zaharlanish, yondosh infektsiyalar, yallig‘lanish jarayonlari va jarohatlar, yashirin qon ketishlari, gemoliz, suyak ko‘migini turli etiologiyali fibrozi) istisno qilish va zarurati bo‘lsa davolashni muvofiqlashtirish kerak. Davolashni boshlashdan oldin organizmdagi temir zahiralarini baholash kerak. Surunkali buyrak yetishmovchiligi bo‘lgan ko‘pchilik bemorlarda, onkologik va OITV bilan infektsiyalangan patsiyentlarda plazmada feritinning kontsentratsiyasi, gematokritni oshishi bilan bir vaqtda, kamayadi. Feritinning kontsentratsiyasini butun davolash kursi davomida aniqlab turish kerak. Agar u 100 ng/ml dan kam qiymatni tashkil etsa, ichga qabul qilish uchun mo‘ljallangan temir preparatlarini sutkada 200-300 mg (bolalar uchun sutkada 100-200 mg) hisobida o‘rinbosar davolash o‘tkazish tavsiya etiladi. Autologik qon topshiruvchi va operatsiyadan oldingi va keyingi davrdagi patsiyentlar ham ichga sutkada 200 mg dozada temirning adekvat miqdorini olishlari kerak. Surunkali buyrak yetishmovchiligi bo‘lgan patsiyentlarda anemiyani to‘g‘rilanishi, ishtahani yaxshilanishi va kaliy ionlari hamda oqsilni so‘rilishini oshishiga olib kelishi mumkin. Mochevina, kreatinin va kaliy ionlarining kontsentratsiyalarini me’yoriy chegaralarda tutib turish uchun dializ parametrlarini vaqti-vaqti bilan to‘g‘rilab turish talab etilishi mumkin. Surunkali buyrak yetishmovchiligi bo‘lan patsiyentlarda qon zardobidagi elektrolitlarni nazorat qilish kerak. Mavjud bo‘lgan ma’lumotlarga ko‘ra, dializ oldi patsiyentlarga epoetin alfani qo‘llash surunkali buyrak yetishmovchiligining zo‘rayishini tezlashtirmaydi. Gematokrit oshganligi tufayli gemodializ vaqtida ko‘pincha geparinning dozasini oshirish talab etiladi. Noadekvat geparinizatsiyada, ayniqsa gipotenziyaga moyilligi bo‘lgan yoki arteriovenoz fistulaning asoratlari (stenoz, anevrizma va boshq.) bo‘lgan bemorlarda dializ tizimining tiqilishi, shuntlarning trombozi bo‘lishi mumkin. Bunday bemorlarda shuntni erta reviziyasi va trombozlarni o‘z vaqtidagi profilaktikasi (masalan, atsetilsalitsil kislotasi) tavsiya etiladi.

Homiladorlik va laktatsiya davrida ona uchun potentsial foyda homila uchun potentsial xavfdan ustun bo‘lgan hollardagina qo‘llash mumkin. Epoetin-alfani ko‘krak suti bilan ajralib chiqishi noma’lum. Surunkali buyrak yetishmovchiligi fonida anemiyasi bo‘lgan reproduktiv yoshdagi ayollarda qo‘llanganida hayz ko‘rishlar qayta boshlanishi mumkin. Patsiyent ayollarni, homiladorlik kuzatilishi mumkinligi va davolash boshlanishidan oldin ishonchli kontratseptsiya usullarini qo‘llash zarurati to‘g‘risida ogohlantirilgan bo‘lishlari kerak. Kalamushlar va quyonlarda o‘tkazilgan eksperimental tekshirishlarda, vena ichiga sutkada tana vazniga 500 XB/kg dozada yuborilganida teratogen ta’siri aniqlanmagan; yanada yuqoriroq dozalarda fertillikni kuchsiz, statistik ahamiyatsiz darajada pasayishi qayd etilgan. Epoetin alfaning surunkali zaharliligi (kalamushlar va itlarda) tekshirilganida suyak ko‘migi to‘qimalarining subklinik fibrozini rivojlanishi aniqlangan. Preparat sutkada 80, 240 yoki 520 XB/kg dozada teri ostiga yoki vena ichiga yuborilgan, itlarda o‘tkazilgan 13 haftalik tekshirishlar vaqtida, suyak ko‘migida gipoplaziya belgilari bilan yoki ularsiz kechuvchi anemiya rivojlangan. Epoetin alfa odam glikoproteini bo‘lganligi tufayli, bu o‘zgarishlar epoetin alfaga antitelalarning ta’siri bilan chaqirilgan bo‘lishi mumkinligi tan olingan. O‘xshash ko‘rinishlar preparat veterinariya amaliyotda ishlatilgan ayrim hollarda ham aniqlangan va epoetin-alfaga nisbatan antitelalarning paydo bo‘lishi bilan tushuntiriladi. Kantserogenligi bo‘yicha tekshirishlar o‘tkazilmagan. Epoetin alfa bakteriyalarda genlar mutatsiyasini (Eyms testi), sut emizuvchilarning xujayralarida, sichqonlarning mikronukliyasida xromasomalar aberratsiyalarini, shuningdek HGRT lokusida genlar mutatsiyasini chaqirmaydi.

Namlik va yorug‘likdan himoyalangan joyda, 2oS-8oS haroratda saqlansin.

Simptomlari: nojo‘ya samaralarini kuchayishi. Davolash: simptomatik, gemoglobinning miqdori yuqori bo‘lgani – qon chiqariladi.

Retsept bo‘yicha

Repretin, inyektsiya uchun eritma, 2000 XB va 4000 XB 1,0 ml dan flakonlarda. 1 flakon qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnomasi bilan birga karton o‘ramda.

2 yil.