Talvasaga qarshi

Lamictal

Farmakalogik guruhi: Antiepileptik preparat

BATAFSIL
retsept bilan
Depakin Xpono/Depakine Chrono

Ta'sir etuvchi modda(XPN): valproat kislotasi/valproic acid
Farmakalogik guruhi: tutqanoqqa qarshi vositalar, yog‘ kislotalarining hosilasi

BATAFSIL
retsept bilan
Depakin

Ta'sir etuvchi modda(XPN): valproat kislotasi
Farmakalogik guruhi: tutqanoqqa qarshi vosita, yog‘ kislotalarining hosilasi.

BATAFSIL
retsept bilan
Pregabalin Rixter (Pregabalin ...

Ta'sir etuvchi modda(XPN): pregabalin (pregabalin)
Farmakalogik guruhi: tutqanoqqa qarshi boshqa vositalar.

BATAFSIL
retsept bilan
Karbamazepin

Ta'sir etuvchi modda(XPN): karbamazepin
Farmakalogik guruhi: tutqanoqqa qarshi vosita.

BATAFSIL
retsept bilan
Karbamazepin ATM

Ta'sir etuvchi modda(XPN): karbamazepin
Farmakalogik guruhi: Tirishishga qarshi vositalar.

BATAFSIL
retsept bilan
Karbamazepin–NGP

Farmakalogik guruhi: Tirishishga qarshi vositalar.

BATAFSIL
retsept bilan
Karbamazepin NIKAPHARM

Ta'sir etuvchi modda(XPN): Karbamazepin
Farmakalogik guruhi: Tirishishga qarshi vosita.

BATAFSIL
retsept bilan
Konvuleks

Ta'sir etuvchi modda(XPN): valproat kislotasi
Farmakalogik guruhi: Tutqanoqqa qarshi preparatlar. Yog‘ kislotalarining xosilalari. Valproat kislotasi.

BATAFSIL
retsept bilan
Konvuleks

Ta'sir etuvchi modda(XPN): valproat kislotasi
Farmakalogik guruhi: Tutqanoqqa qarshi preparatlar. Yog‘ kislotalarining xosilalari. Valproat kislotasi.

BATAFSIL
retsept bilan
Konvuleks

Ta'sir etuvchi modda(XPN): valproat kislotasi
Farmakalogik guruhi: Tutqanoqqa qarshi preparatlar. Yog‘ kislotalarining xosilalari. Valproat kislotasi.

BATAFSIL
retsept bilan
Regapen

Ta'sir etuvchi modda(XPN): pregabalin
Farmakalogik guruhi: tutqanoqqa qarshi preparat.

BATAFSIL