Unversal anestetiklar

retsept bilan
Sevofluran

Ta'sir etuvchi modda(XPN): sevofluran
Farmakalogik guruhi: Anestetiklar. Umumiy anestetiklar. Galogenlangan gidrokarbonatlar. Sevofluran.

BATAFSIL