Fermentlar

retsept bilan
Kreazim 10000, Kreazim 20000

Farmakalogik guruhi: Ovqat hazm bo‘lishiga yordam beruvchi, shuningdek ferment vositalar. Ferment preparatlar.

BATAFSIL
Kreon 10000; Kreon 25000; Kreo...

Ta'sir etuvchi modda(XPN): pankreatin
Farmakalogik guruhi: Ovqat xazm bo‘lishini yaxshilovchi preparpatlar, shu jumladan fermentlar. Poliferment preparatlar.

BATAFSIL
retsept bilan
Kukumazim 350 PB

Farmakalogik guruhi: Fermentlar.

BATAFSIL
retsept bilan
Septi

Ta'sir etuvchi modda(XPN): ): serratiopeptidaza
Farmakalogik guruhi: ferment

BATAFSIL
retsept bilan
Serrata

Ta'sir etuvchi modda(XPN): Serratiopeptidaza (serratiopeptidase).
Farmakalogik guruhi: tayanch-harakat apparati patologiyasida ishlatiladigan vositalar. Fermentlar.

BATAFSIL
Trizim Mikrokaps

Ta'sir etuvchi modda(XPN): pankreatin
Farmakalogik guruhi: Ovqat xazm qilish uchun ferment vosita.

BATAFSIL
Trizim 2500

Ta'sir etuvchi modda(XPN): Pankreatin
Farmakalogik guruhi: Ferment.

BATAFSIL