Oshqazon uchun

retsept bilan
Razol 20

Ta'sir etuvchi modda(XPN): rabeprazol natriy
Farmakalogik guruhi: Me’da va o‘n ikki barmoqli ichak yarasiga qarshi vositalar. Me’da shirasining sekretsiyasini susaytiruvchi vositalar. N-K-ATF-aza ingibitorlari.

BATAFSIL
retsept bilan
Ran Dit 150.

Farmakalogik guruhi: me’da-ichak yarasiga qarshi vosita (N-gistamin retseptorlari blokatori).

BATAFSIL
retsept bilan
Ranikur 150

Ta'sir etuvchi modda(XPN): Ranitidin
Farmakalogik guruhi: Me’da va o‘n ikki barmoqli ichak yarasiga qarshi vosita (N-gistamin retseptorlari blokatori).

BATAFSIL
retsept bilan
RANISAN 150 mg

Farmakalogik guruhi: Me’da-ichak yarasiga qarshi vosita (Antiulcerosum), N2-gistamin retseptorlarining antagonisti.

BATAFSIL
retsept bilan
Ranitidin

Ta'sir etuvchi modda(XPN): ranitidin
Farmakalogik guruhi: me’da bezlarining sekretsiyasini pasaytiruvchi vositalar – N-gistamin retseptorlarining blokatori.

BATAFSIL
retsept bilan
Ranitidin Akri

Ta'sir etuvchi modda(XPN): ranitidin
Farmakalogik guruhi: me’da-ichak yarasiga qarshi vosita (N-blokatori).

BATAFSIL
retsept bilan
Ranitidin AKOS.

Farmakalogik guruhi: me’da bezlari sekretsiyasini kamaytiruvchi vosita, N-gistamin retseptorlari blokatori.

BATAFSIL
Kyusid

Farmakalogik guruhi: me’da-o‘n ikki barmoq ichak yarasiga qarshi vosita (antatsid vosita).

BATAFSIL
retsept bilan
Renni tabletka

Farmakalogik guruhi: Antatsid vositalarning boshqa majmualari. ATS kodi: A02AX

BATAFSIL
retsept bilan
Rentilo 150

Ta'sir etuvchi modda(XPN): ranitidin
Farmakalogik guruhi: me’da va o‘nikki barmoq ichak yarasiga qarshi vositalar, N-gistamin retseptorlarining blokatori. ATX kodi: A02VA02

BATAFSIL
retsept bilan
Doprokin

Ta'sir etuvchi modda(XPN): domperidon
Farmakalogik guruhi: Me’da-ichak yo‘llari (MIY) tomonidan funktsional buzilishlarni davolash uchun qo‘llanadigan preparatlar. Prokinetiklar (MIY harakatini stimulyatorlari).

BATAFSIL
Simalgel

Farmakalogik guruhi: antatsid vosita; antatsid preparatlar yel haydovchi vosita bilan majmuada.

BATAFSIL