Immunitet

retsept bilan
Endoferon

Ta'sir etuvchi modda(XPN): akridonsirka kislotasi, immunomodulin.
Farmakalogik guruhi: Immunomodulyatsiyalovchi vosita.

BATAFSIL
retsept bilan
Enofer

Farmakalogik guruhi: eritropoezni rag‘batlantiruvchi vosita

BATAFSIL
retsept bilan
Enofer

Ta'sir etuvchi modda(XPN): temir (III) giroksidi polimaltoz majmuasi, folat kislotasi.
Farmakalogik guruhi: eritropoezni rag‘batlantiruvchi vosita

BATAFSIL
retsept bilan
EPO

Ta'sir etuvchi modda(XPN): epoetin alfa (rekombinant odam eritropoetini)
Farmakalogik guruhi: eritropoezni rag‘batlantiruvchi vosita.

BATAFSIL
retsept bilan
Erbisol

Farmakalogik guruhi: Immunostimulyatorlar.

BATAFSIL
retsept bilan
Espogen

Ta'sir etuvchi modda(XPN): rekombinant odam eritropoetini alfa.
Farmakalogik guruhi: eritropoezni rag‘batlantiruvchi vosita.

BATAFSIL
retsept bilan
Etopeks

Ta'sir etuvchi modda(XPN): etopozid
Farmakalogik guruhi: o‘smalarga qarshi vosita, alkaloid.

BATAFSIL
retsept bilan
Etopozid Ebeve

Farmakalogik guruhi: podofillotoksin hosilalari

BATAFSIL
retsept bilan
Tayverb

Ta'sir etuvchi modda(XPN): lapatinib.
Farmakalogik guruhi: o‘smalarga qarshi boshqa preparatlar; proteinkinaza ingibitorlari; lapatinib.

BATAFSIL
retsept bilan
Tamoksifen

Ta'sir etuvchi modda(XPN): tamoksifen tsitrati
Farmakalogik guruhi: O‘smalarga qarshi va immunomodullovchi vositalar. Endokrin davolashda qo‘llaniladigan gormonal antagonistlar va o‘zaro bog‘langan antiestrogen vositalar, tamoksifen.

BATAFSIL
retsept bilan
Tamoksifen Ebeve

Ta'sir etuvchi modda(XPN): tamoksifen
Farmakalogik guruhi: o‘smaga qarshi vosita, antiestrogen.

BATAFSIL
retsept bilan
Tardiferon

Farmakalogik guruhi: Antianemik preparatlar.

BATAFSIL