Immunitet

retsept bilan
Eksidjad

Ta'sir etuvchi modda(XPN): deferaziroks
Farmakalogik guruhi: temir bilan xelat birikmalarini hosil qiluvchi vositalar

BATAFSIL
retsept bilan
Eligard

Ta'sir etuvchi modda(XPN): leyprorelin (leuprorelin)
Farmakalogik guruhi: o‘smalarga qarshi vosita, gonadotropin-rilizing gormonining analogi.

BATAFSIL
retsept bilan
Sandimmun Neoral

Ta'sir etuvchi modda(XPN): tsiklosporin (siclosporin)
Farmakalogik guruhi: Selektiv immunosupressantlar. Kaltsinevrinning ingibitorlari.

BATAFSIL
retsept bilan
Zarsio

Ta'sir etuvchi modda(XPN): filgrastim
Farmakalogik guruhi: Immunomodulyator. Koloniyestimulyatsiya qiluvchi omillar. Filgrastim.

BATAFSIL
retsept bilan
Sellsept

Ta'sir etuvchi modda(XPN): mikofenolat mofetil
Farmakalogik guruhi: Immunodepressiv vosita.

BATAFSIL
retsept bilan
Serofer

Ta'sir etuvchi modda(XPN): temir (III) gidroksidini saxaroza kompleksi
Farmakalogik guruhi: eritropoezni rag‘batlantiruvchi vosita.

BATAFSIL
retsept bilan
Simulekt

Ta'sir etuvchi modda(XPN): baziliksimab
Farmakalogik guruhi: Immunodepressantlar. Interleykin ingibitorlari. Baziliksimab.

BATAFSIL
retsept bilan
Sukrofer

Ta'sir etuvchi modda(XPN): temir (III) gidroksidini saxaroza kompleksi

BATAFSIL
retsept bilan
Sufer

Ta'sir etuvchi modda(XPN): temir (III) gidroksidi saxaroza kompleksi ko‘rinishida
Farmakalogik guruhi: Parenteral yuborish uchun anemiyaga qarshi vositalar. Temir preparatlari.

BATAFSIL
retsept bilan
Cvorotka protivostolbnyachnaya

Farmakalogik guruhi: TIBP-globulin.

BATAFSIL
retsept bilan
Enbrel

Ta'sir etuvchi modda(XPN): etanertsept
Farmakalogik guruhi: o‘sma nekrozining α-faktori (O‘NF-ά) ingibitori.

BATAFSIL
retsept bilan
Endoksan

Ta'sir etuvchi modda(XPN): tsiklofosfamid.
Farmakalogik guruhi: o‘smalarga qarshi vosita

BATAFSIL