Immunitet

retsept bilan
RЕAMBЕRIN

Ta'sir etuvchi modda(XPN): meglyumin natriy suktsinati
Farmakalogik guruhi: dezintoksikatsiyalovchi vosita.

BATAFSIL
retsept bilan
Repretin

Ta'sir etuvchi modda(XPN): epoetin alfa
Farmakalogik guruhi: eritropoezni rag‘batlantiruvchi vosita.

BATAFSIL
retsept bilan
Ribomustin

Ta'sir etuvchi modda(XPN): bendamustin (bendamustine)
Farmakalogik guruhi: o‘smalargsha qarshi preparat, alkillovchi vosita.

BATAFSIL
retsept bilan
Doksopeg

Ta'sir etuvchi modda(XPN): doksorubitsin (doxorubicin)
Farmakalogik guruhi: o‘smalarga qarshi vosita – antibiotik.

BATAFSIL
retsept bilan
Doksorubitsin Ebeva

Ta'sir etuvchi modda(XPN): doksorubitsin gidroxloridi
Farmakalogik guruhi: o‘smalarga qarshi vosita.

BATAFSIL
retsept bilan
Doksorubitsina gidroxlorid

Ta'sir etuvchi modda(XPN): doksorubitsin
Farmakalogik guruhi: o‘smalarga qarshi vosita.

BATAFSIL
retsept bilan
Domket

Ta'sir etuvchi modda(XPN): gemtsitabin gidroxloridi
Farmakalogik guruhi: o‘smalarga qarshi vosita.

BATAFSIL
retsept bilan
Dotsetaksel Ebeve

Ta'sir etuvchi modda(XPN): dotsetaksel
Farmakalogik guruhi: O‘smalarga qarshi vosita.

BATAFSIL
retsept bilan
Dotsetaksel

Ta'sir etuvchi modda(XPN): dotsetaksel
Farmakalogik guruhi: o‘smalarga qarshi vosita, alkaloid.

BATAFSIL
retsept bilan
Dotsetaksel Kelun Kazfarm

Ta'sir etuvchi modda(XPN): dotsetaksel
Farmakalogik guruhi: o‘smalarga qarshi vositalar.

BATAFSIL
retsept bilan
Dotseter

Ta'sir etuvchi modda(XPN): dotsetaksel
Farmakalogik guruhi: o‘smalarga qarshi vosita.

BATAFSIL
retsept bilan
Dunegma

Ta'sir etuvchi modda(XPN): adenozintrifosfat, kokarboksilaza, nikotinamid, tsianokobalamin.
Farmakalogik guruhi: Metabolik jarayonlarni muvofiqlashtirish uchun vosita.

BATAFSIL