Корректор осанки(Umirtqa tuzatuvchi)

rasmini ko'rish
Сочинение:80,000.00 UZS – 125,000.00 UZS U umurtqa pog'onasining egriligini va duruş buzilishlarini oldini olish va bartaraf etish uchun mo'ljallangan. Turli kasalliklarni davolashda: umurtqa pog'onasining har xil statik deformatsiyasi, skolyoz kasalligi va skolyoz holati, kifoz va "dumaloq orqa" kifoz holatida, egilish, pterygoid elka pichoqlari bilan fiziologik jihatdan to'g'ri turish ko'nikmalarini rivojlantirish. Предназначен для профилактики и устранения нарушений осанки и искривлений позвоночника. При лечении различных заболеваний: для выработки закрепления навыков физиологически правильной осанки, при различных видах статической деформации позвоночника сколиотической болезни и сколиотической осанке, кифозе и кифотической осанке «круглой спине», сутулости, крыловидных лопатках.
Сочинение:

80,000.00 UZS – 125,000.00 UZS U umurtqa pog'onasining egriligini va duruş buzilishlarini oldini olish va bartaraf etish uchun mo'ljallangan. Turli kasalliklarni davolashda: umurtqa pog'onasining har xil statik deformatsiyasi, skolyoz kasalligi va skolyoz holati, kifoz va "dumaloq orqa" kifoz holatida, egilish, pterygoid elka pichoqlari bilan fiziologik jihatdan to'g'ri turish ko'nikmalarini rivojlantirish. Предназначен для профилактики и устранения нарушений осанки и искривлений позвоночника. При лечении различных заболеваний: для выработки закрепления навыков физиологически правильной осанки, при различных видах статической деформации позвоночника сколиотической болезни и сколиотической осанке, кифозе и кифотической осанке «круглой спине», сутулости, крыловидных лопатках.